Система управління сумського підрозділу компанії NetCracker, страница 6

Це є дуже негативним моментом стимулюючої функції, оскільки з часом деякі спеціалісти починають розуміти, що за ту ж роботу вони можуть отримувати більші гроші, працюючи в іншій компанії. Але далеко не все здатні на те, щоб переїхати заради роботи до Києва. У Сумах конкурентів окрім «Ефективного рішення» (з таким же рівнем заробітної плати) поки що немає. Але його поява - це лише питання часу.

На мою думку, недоліком у системі управління є те, що сумський офіс не має ніякої самостійності у прийнятті рішень. Надання більших повноважень дозволило б компанії значно виграти в часі.

Недоліком компанії можна вважити й те, що працівники, виконуючи певну роботу на проектах, інколи навіть на знають, навіщо вони це роблять. За рахунок дуже розгалуженої системи спеціалізації деякі працівники замикаються у своїх функціональних ділянках і не бачать результати своєї роботи.

Сумський офіс планувалося створити як спеціалізоване відділення QA. Наразі це не так, але найбільшим підрозділом у сумському підприємстві є саме цей відділ. Це призводить до певної однотипності у роботі співробітників. Деякі працівники компанії, пропрацювавши у сумському відділенні декілька років, переїхали в Київ та інші великі міста задля роботи, що в більшій мірі дозволила б їм реалізувати їх професійний потенціал та заради більшої заробітної плати.

Коли немає перспектив кар’єрного зростання, то про велику мотивацію не слід говорити. Так, відділ OSG взагалі не передбачає кар’єрного зростання для своїх співробітників.

І хіба є гарним те, що працевлаштуватися в сумський офіс NetCracker можуть лише спеціалісти в галузі інформаційних технологій? Економісти, менеджери, маркетологи не знайдуть собі робочого місця в сумському відділенні компанії. Хоча в інших відділеннях компанії їх праця також є необхідною.

Висновки

У цій роботі я проаналізував теоретичні основи різних управлінських структурних формацій, визначив їх переваги та недоліки та ті сфери, в яких доцільно застосовувати кожну з них.

Сумське відділення компанії NetCracker, яке було об’єктом мого дослідження, використовує саме матричну структуру управління. Ця структура дійсно досить вдало використовується в галузі інформаційних технологій, але вона має як переваги, так і недоліки.

Окрім класичних конфліктів між проектними та лінійними менеджерами, недоліком є і занадто вузька спеціалізація функціональних ділянок.

Недоліком є і занадто громіздка управлінська структура, підтримка якої є досить складною та коштує чимало грошей.

Але робота сумського офісу NetCracker довела, що наше місто здатне запропонувати іноземній компанії гарних, працездатних спеціалістів, і якість нашої робочої сили є значно вищою від її ціни.

Дійсно, Суми можна вважати привабливим містом для інвестицій в галузь інформаційних технологій. І першочерговою в цьому є заслуга саме Сумського Державного Університету, який має плодотворну співпрацю з компанією NetCracker.

У сучасному світі підприємства повинні шукати індивідуальний підхід до своїх співробітників, підкреслюючи особливу важливість функції стимулювання.

Досвід сумського відділення NetCracker доводить, що саме активні інвестиції в людський капітал є основою успіху. За 5 років свого існування цей офіс значно збільшив кількість своїх співробітників, розширив спектр своєї діяльності та сформував привабливий і яскравий образ працедавця.

Я вважаю, що подальше розширення спектру діяльності сумського відділення NetCracker піде тільки на користь компанії. Працевлаштування спеціалістів іншого профілю (окрім інформаційних технологій) допомогло би сумського відділенню набути більш самостійність та комплексність у своїй роботі.

Отже, орієнтація на молодь, на цільову підготовку «своїх» спеціалістів, на розвиток корпоративної культура, на активне стимулювання та індивідуальний підхід до кожного співробітника є раціональними діями, і багатьом українським підприємствам можна брати приклад з роботи закордонних компаній.

Тому навчання молодих спеціалістів не є витратами, це є інвестиціями.

Досвід матричної структури управління можна застосовувати у багатьох сферах, не тільки у сфері інформаційних технологій. Я вважаю, що така система може виправдати себе й в деяких галузях промисловості, за рахунок функціональної спеціалізації ділянок та активного впровадження стимулюючої функції лінійними менеджерами.


Список використаної літератури

1.  Балацький, О. Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту": для студ. фахового напряму 0502 "Менеджмент" спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання / О. Ф. Балацький, О. А. Лук'янихіна. — Суми : СумДУ, 2006. — 26 с.

2.  Гриньова В. М. Організація виробництва : підручник. / В. М. Гриньова, М. М. Салун. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007 – 576 с.

3.  Інформація з інформаційного стенду NetCracker у СумДУ

4.  Інтерв’ю Эндрю Файнберга журналу "MOBILE EUROPE", № 214, лютий/березень 2011

5.  Осовська, Г. В. Основи менеджменту: навч. посіб. / Г. В. Осовська. — К. : Кондор, 2003. — 556 с.

6.  Офіційний сайт компанії NetCracker [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.netcracker.com/

7.  Шегда, А.В. Менеджмент: Навч. посіб. К. :Знання, 2002 - 583 c.

8.  NEC купила за 300 млн долларов компанию NetCracker Technology  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ma-journal.ru/news/49168/

9.  Wikipedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/