Система управління сумського підрозділу компанії NetCracker, страница 2

Керівництво підприємства часто перевантажене, накази виконуються і передаються дуже повільно, тому що воно не має змоги самостійно розробити до дрібниць усі рішення і повинне передати визначені повноваження нижчим інстанціям або надати їм значну свободу щодо прийняття рішень.

Рисунок 1.1 – Лінійна структура управління

Недоліків лінійної системи можна уникнути, якщо скоротити проміжні інстанції під час передачі розпоряджень з регулювання визначених процесів і зберегти їх тільки для передачі доручень і вказівок.

Для підвищення ефективності роботи такої системи з’являється штаб, діяльність якого полягає у розробленні стратегії та тактики, але не у безпосередньо керівництві.

Рисунок 1.2 – Лінійна структура управління зі штабом

Перевага лінійної системи організації зі штабним органом управління — чітке дотримання передачі завдання поєднується з одночасним використанням знань фахівців. Недоліком є те, що така організаційна структура не виключає виникнення конфліктів. Це пов'язане з підготовкою рішення в штабі та його прийнятті лінійним керівником, при цьому штаб, готуючи рішення, не може проконтролювати його і в такий спосіб не несе відповідальності за його виконання.

1.3 Функціональна структура управління

Під час використання функціональної структури управління підприємством передача доручень здійснюється не за інстанціями, а залежно від виду поставлених завдань. Це означає, що планування робіт і контроль за їхнім виконанням здійснюється функціональними підрозділами, а роботи виконуються виробничими підрозділами за кожною функцією.

Така система простіше піддається впровадженню інновацій, а керівники у такій системі мають більш глибокі та спеціалізовані знання стосовно свого функціонального підрозділу.

Рисунок 1.3 – Функціональна структура управління [2]

Проте за застосування функціональної структури принципи єдності керування і розподілу завдань порушуються, що і є її головним недоліком. Важливим недоліком є також те, що виконавці ранжують своїх керівників.

Така система керування прийнятна для підприємства середнього розміру.

Для підвищення її ефективності також можна впровадити штаб, метою якого буде розробка тактики реалізації розпоряджень, і це допоможе вирішити проблему ранжування.

1.4 Лінійно-функціональна структура управління

Лінійно-функціональна організаційна структура - комбінація лінійної та функціональної структур. Основний принцип - розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

Рисунок 1.4 – Лінійно-функціональна структура управління

Перевага лінійно-функціональної структури - поєднання переваг лінійних та функціональних структур. ЇЇ недоліками є: складність взаємодії лінійних і функціональних керівників, перевантаження керівників в умовах реорганізації, опір змінам в організації.

Ця структура активно застосовується у сучасних підприємств, більшість сучасних підприємств з чисельністю працівників від 500 до 5000 використовують саме лінійно-функціональну систему управління. Вона ефективна для масового виробництва зі стабільним асортиментом продукції і незначних змінах технології виробництва.

1.5 Дивізіонна структура управління

Перехід до дивізіонної організаційної структури означає децентралізацію оперативних функцій управління, що передаються виробничим підрозділам (дивізіонам), та централізацію загальнокорпоративних функцій управління (фінансова діяльність, розробка стратегії) на вищому рівні управління.

Рисунок 1.5 – Дивізіонна структура управління

ЇЇ переваги: оперативна самостійність підрозділів, підвищення якості рішень, внутрішньофірмова конкуренція. Недоліками є: дублювання функцій управління на рівні підрозділів та збільшення витрат на управління.

Дивізіональна організаційна структура відповідає умовам динамічного середовища та організаціям із великою кількістю виробництв, життєвий цикл яких відносно тривалий.

1.6 Матрична структура управління

Матрична організаційна структура – структура, що виникла відносно недавно і застосовується у проектній роботі, як правило, у високотехнологічних галузях. Це відповідь на підвищення ступеня динамічності середовища. Високий ступінь адаптації забезпечується тимчасовим характером функціонування структурних одиниць – проектних груп.

Рисунок 1.6 – Матрична структура управління

Перевагами цієї управлінської структури є висока адаптивність до змін середовища та ефективні механізми координації. До недоліків відносять  обмежену сферу застосування та конфлікти між функціональними керівниками і керівниками проектів. Але до розгляду цієї структури я ще повернусь більш детально, проте вже на конкретному прикладі.

Ми бачимо, що всі види організаційних структур мають певні переваги та недоліки, і кожна з них знаходить застосування в різних галузях та підприємствах різного розміру.


2 Аналіз організаційної структури управління сумського офісу компанії NetCracker

2.1 Характеристика компанії NetCracker

Компанія NetCracker - світовий лідер в галузі розробки та впровадження OSS (Operation System Support) для операторів зв'язку, великих підприємств та державних установ. Тобто OSS – це системи технічної операційної підтримки та автоматизації.

Компанія була заснована в 1993 р. Майклом Файнбергом. Штаб-квартира компанії знаходиться в передмісті Бостона, місті Волсем, штат Массачусетс у США.