Управління матеріальними потоками на підставі операційного обліку вантажопереробки і вартості (на прикладі оптової торгівлі), страница 3

Найменування групи матеріальних потоків

Група

Значення фактора, %

Величина потоку в групі, т/рік

Питома вартість на потоці групи

Вартість робіт на потоці даної групи

1

2

3

4

5

6

1.Сумарний матеріальний потік по групі 1.

2.Ручне розвантаження

3.Механічне розвантаження.

4.Ручне навантаження.

5.Механічне навантаження.

6.Ручна переробка при прийманні.

7.Ручна переробка при комплектуванні.

8.Операції в експедиціях.

9.Операції в зоні збереження.

Рп.г.

Рр.р

Рм.р.

 

Рр.н.

Рм.н.

 

Рпр.

Рк.м.

Ре.к.

Рзб.

-

60

60

30

30

20

70

15;40

2

34500

6000

4000

3000

7000

2000

7000

5500

20000

0,6

4

0,8

4

0,8

5

5

2

1

20700

24000

3200

1200

68560000

10000

35000

11000

20000

Сумарний матеріальний потік

Р

-

89000

-

141500

Р п.г. = 10000 + (10000*15/100) + (10000*20/100) + 10000 + (10000*70/100) + (10000*40/100) = 34500 (т/рік);

Р р.р. = 10000*60/100 = 6000 (т/рік);

Р м.р. =10000*(1-60/100) = 4000 (т/рік);

Р р.н. = 10000*30/100 = 3000 (т/рік) ;

Р м.н. = 10000*(1-30/1000) = 7000 (т/рік);

Р п.р. = 1000*20/100 = 2000 (т/рік);

Р о.е. = 10000*40/100 = 4000 (т/рік);

Р п.е. = 10000*15/100 = 1500 (т/рік);

Р к.м. = 10000*70/100 = 7000 (т/рік);

Р зб = 10000*2 = 20000 (т/рік).

Завдання 2.

Розрахунок вартості вантажопереробки

Таблиця 3.

Найменування групи матеріальних потоків

Умови визначення групи

Питома вартість робіт на потоках даної групи

Умовне позначення

Величина, грн. /т

1.Сумарний матеріальний потік

Р п.г.

S1

0.6

2.Операції в експедиціях

Р е.к.

S2

2.0

3.Ручна переробка при прийомі товарів та при комплектуванні

Р п.р., Р к.м.

S3

5.0

4.Операції в зоні збереження

Р зб

S4

1.0

5.Ручне розвантаження та ручне навантаження

Р р.р., Р р.н.

S5

4.0

6.Механічне розвантаження та ручне навантаження

Р м.р., Р м.н.

S6

0.8

Сумарна вартість робіт (С вант) вантажопереробки:

С вант =  S1п.г. + S2е.к. + S3*(Рп.р. + Рк.м.) +S4зб + S5*(Рр.р. + Рр.н.) + +S6*(Рм.р.+ Рм.н.)

Свант = 0,6 *34500 + 2,0*5500 + 5,0*(2000+7000) +1,0*20000+4,0*(6000+3000) +0,8* (4000+7000) = 141500

ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА

Вибір постачальника – одне з найважливіших завдань фірми.

На вибір суттєво впливають результати роботи по договорам, на підставі яких здійснюється розрахунок рейтингу постачальника.

До початку розрахунку рейтингу слід визначити критерії, наприклад, ціна, якість, надійність постачання, умови платні, можливість позапланового постачання і фінансовий стан постачальника.

Припустимо, що протягом визначеного періоду фірма одержувала від трьох постачальників однаковий товар. Фірмі потрібен один постачальник, щоб отримати відповідь на запитання «Кого вибрати?», необхідно оцінити кожного постачальника за кожним критерієм по 10-ій шкалі, визначити вагу критерію і потім помножити вагу на оцінку.

Вага критерію і оцінка визначається у першому випадку експертним шляхом.

Рейтинг визначається сумуванням добутків ваги критерію на його оцінку для кожного постачальника.

Розраховуючи рейтинг та порівнюючи результати, визначають найкращого партнера. Розрахунки оформляємо у вигляді таблиці 1.

Завдання 1.

Таблиця 1.