Управління матеріальними потоками на підставі операційного обліку вантажопереробки і вартості (на прикладі оптової торгівлі), страница 8

Рік

Пробіг ітогом, що росте, км

Річні витрати на ремонт, грн

Витрати на ремонт ітогом, що росте, грн

Вартість ремонту на 1км пробігу, грн.

f1(x)

Ринкова вартість машин у кінці періоду,  грн

Величина використаного капіталу, грн

Величина використаного капіталу на 1км пробігу, грн

f2(x)

Загальні витрати на 1км пробігу, F(X)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

21800

3000

3000

0,13

214000

6000

0,28

0,41

2

41800

8000

11000

0,26

209000

11000

0,26

0,52

3

61800

20000

31000

0,50

205000

15000

0,24

0,74

4

81800

30000

61000

0,74

202000

18000

0,22

0,96

5

101800

40000

101000

0,99

200000

20000

0,20

1,19

6

121800

50000

151000

1,23

198000

22000

0,18

1,41

Для визначення f1(x) необхідно:

§  визначити витрати на ремонт стогом, що росте у кінці кожного року експлуатації. Результати занести у графу 4.

§  визначити витрати на ремонт у розрахунку на 1км пробігу; для цього витрати на ремонт поділити  на загальний пробіг авто у кінці цього періоду. Результати заносимо в графу 5. У сукупності вони складають запис f1(x).

Для визначення f2(x) необхідно:

§  визначити величину витраченого капіталу у кінці кожного періоду експлуатації; ця величина розраховується як різниця між початковою вартістю авто і ринковими значеннями. Результати заносимо в графу 7.

§  визначити величину витраченого капіталу у розрахунку на 1км пробігу; для цього графу 7 ділимо на графу 2. Результати заносимо в графу 8.

Для визначення F(X)  необхідно:

§  визначити загальні витрати на 1км пробігу. Для цього графу 5 додаємо графу 8 по кожному рядку. Результати заносимо в графу 9.

Дані графи 9 складають множину значень функції цілі F(X), мінімальне значення якої вказує на точку заміни авто.

Приведемо також графік функцій F(X), f2(x) , f1(x), на якому відмітимо точку заміни транспорту.

F(X) = 0,42

 


ВИСНОВОК

Логістика – інтегрована система активного управління матеріальними потоками на основі застосування сучасних інформаційних технологій і оптимізаційних економічних рішень.

Ціль системи фізичного розподілу – зниження затрат, пов’язаних з переміщенням готової продукції від місця виробництва до місця споживання і з її зберіганням на високому рівні. Ціллю управління матеріальними ресурсами являється ефективне задоволення потреб фірми в сировині , матеріалів, полу фабрикатів тощо. Цілі логістики пов’язані з координацією фізичного розподілу і управління матеріальними ресурсами для зниження затрат або покращенню обслуговуванню споживачів. Ціль логістики – забезпечення отримання (доставки) продукції (товару) споживачу в потрібний час і місце при мінімально можливих витратах  трудових, матеріальних, фінансових ресурсів. Ціль логістичної діяльності досягнута тоді, коли виконано шість умов: потрібний (конкретний) товар (послуга, інформація, фінанси тощо), необхідної якості, в необхідній кількості доставлений, в потрібне місце, в потрібний час, з мінімальними витратами.

Об’єкт вивчення логістики – матеріальні і відповідні їм фінансові, інформаційні потоки, які супроводжують виробничо-комерційну і інші види людської діяльності.

Предмет вивчення логістики – оптимізація матеріальних і відповідних їм фінансових, інформаційних потоків, які супроводжують виробничо-комерційну діяльність.

Логістика – наука про потокові процеси ціленаправленої  людської діяльності.

Таким чином, логістика направлена на раціоналізацію усієї сфери обертання і виробництва в цілому.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1.  Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. - Х.: Консум, 2003. – 240с.

2.  Гаджинский А.М. Логистика. Учебник для вузов. – М.: 1999.

3.  Кальценко А.Г. Логістика. Навчальний посібник – К.: 2000.

4.  Кулиш С.А. Материальные методы в планировании материально-технического снабжения. - Х .: 1984.