Управління матеріальними потоками на підставі операційного обліку вантажопереробки і вартості (на прикладі оптової торгівлі), страница 5

ТЦА = (11/10)*100 = 110%

ТЦВ = (6/5)*100 =120%

SА = 1380 * 11 = 15180

SВ = 6180 * 6 = 37080

dА =

dВ  =

ТЦА =  110*0,5 = 55

ТЦВ =  120*0,5 = 60

ТЦ = 66+48 = 115

Середнє зважений темп росту цін для постачальника № 2:

ТЦА = (10/10)*100 = 100%

ТЦВ =  (6/4)*100 = 150%

SА = 7180*10 = 71800

SВ = 10180*6 = 61080

dА =

dВ  =

ТЦА =100*0,5= 50

ТЦВ = 150*0,5 = 75

ТЦ =  50+75= 120

2) Розрахунок темпу росту постачання товарів низької якості (показник якості.

Для оцінки якості товару розраховуємо темп росту постачання неякісного товару по кожному постачальнику:

ТН.Я. = (dН.Я. l / dН.Я. о)*100%            ,де                      (4)      

d Н.Я. l – частка товарів низької якості у загальному обсязі постачань даного періоду (лютий);

dН.Я. о - частка товарів низької якості у загальному обсязі постачань попереднього періоду (січень).

Частку товарів низької якості у загальному обсязі постачань визначаємо на підставі таблиць 2,3. Результати оформляємо у вигляді таблиці 6.

Таблиця 6.

Місяць

Постачальники

Загальний обсяг постачання од. товару

Частка товарів низької якості, %

Січень

№ 1

№ 2

3360

15360

2,7

0,3

Лютий

№ 1

№ 2

7560

17360

1,8

2,5

№ 1:    ТН.Я. = (1,8/2,8)*100% = 64,3%

№ 2:    ТН.Я. = (2,5/0,6)*100% = 417%

3) Розрахунок темпу росту середнього запізнення (показник надійності постачання).

Кількісною оцінкою надійності постачання є середнє запізнення, тобто число днів запізнень на одне постачання. Ця величина визначається як результат поділення загальної кількості днів запізнення за певний період на кількість постачань за цей період (дані таблиці 4).

Таким чином, темп росту середнього запізнення по кожному постачальнику визначається за формулою 5.

ТЦ.П. = (ОСР. l : ОС.Р. о)*100%                                       (5)

№ 1: (28/8)*100% = 350%

         (35/7)*100% = 500%

№ 2: (45/10)*100% = 450%

         (36/12)*100% = 300%

4) Розрахунок рейтингу постачальника.

Для розрахунку рейтингу необхідно по кожному постачальнику  знайти добуток значення, яке отримане від темпу росту, на його вагу. Суму добутків по графі 5 табл.7. дає рейтинг постачальника № 1, по графі 6 – постачальника № 2.

Слід пам’ятати, що оскільки  в нашому випадку темп росту відображає збільшення негативних характеристик постачальника (зріст цін, частки товарів низької якості, кількості запізнень), то треба віддати перевагу поставщикові, у якого рейтинг буде нижчий.

Таблиця 7.

Показники

Вага показника

Оцінка постачальника

Добуток оцінки на вагу

№ 1

№ 2

№ 1

№ 2

Ціна

0,3

115

125

34,5

37,5

Якість

0,2

66,6

33,3

13,32

6,66

Надійність

0,1

850

750

85

75

Рейтинг постачальника

    132,82

119,16

Висновок

Ми вибираємо постачальника № 2: в нього рейтинг менший, ніж у іншого. Більший рейтинг говорить, що у другого постачальника більше негативних характеристик.

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ (РОЗПОДІЛЬЧОГО ЦЕНТРУ)

Завдання 1.

На території району розташовано 5 крамниць, які торгують будівельними матеріалами.

Методом визначення центру важкості вантажопотоку знайти місце розташування складу, який постачає товари в ці магазини.

У таблиці 1 наведені координати крамниць у прямій системі координат, а також їх місячний вантажообіг.

Таблиця 1.

№ крамниці

Х км

У км

Вантажообіг, Г (т/місяць)

1

28

28

28

2

41

58

33

3

66

78

38

4

54

48

23

5

78

58

28