Управління матеріальними потоками на підставі операційного обліку вантажопереробки і вартості (на прикладі оптової торгівлі), страница 4

Критерій вибору постачальника

Вага критерію

Оцінка критерію

Добуток

Пост

1

Пост

2

Пост

3

Пост

1

Пост

2

Пост

3

1.Ціна

0,3

9

7

8

2,7

2,1

1,8

2.Якість товару

0,2

8

6

7

1,6

1,2

1,4

3.Надійність постачання

0,1

7

8

6

0,7

0,8

0,6

4.Умови плати

0,2

5

5

3

1

1

0,6

5.Можливість позапланового постачання

0,1

4

3

4

0,4

0,3

0,4

6.Фінансовий стан

0,1

3

4

5

0,3

0,4

0,5

Усього

1

36

33

33

6,7

5,8

5,3

Висновок

Ми вибираємо Постачальника №1, оскільки в нього найбільший рейтинг, що свідчить, що він має найменшу кількість негативних рис (характеристик).

Завдання 2.

Оцінка постачальників за результатами роботи за два місяця

 (січень і лютий)

Протягом двох місяців року фірма одержала від постачальників №2 і №1 товари А і В. Динаміка цін на продукцію, динаміка постачання товарів низької якості і порушень терміну постачання наведені в таблиці 2, 3,4.

Таблиця 2.

Динаміка цін

Постачальник

Місяць

Товар

Обсяг постачання один/місяць

Ціна за одиницю, грн

№ 1

Січень

Січень

А

В

2180

1180

10

5

№ 2

Січень

Січень

А

В

9180

6180

10

4

№ 1

Лютий

Лютий

А

В

1380

6180

11

6

№ 2

Лютий

Лютий

А

В

7180

10180

10

6

Таблиця 3.

Динаміка постачання товарів низької якості

Місяць

Постачальник

Кількість товарів низької якості

Січень

№ 1

№ 2

93

48

Лютий

№ 1

№ 2

138

443

Таблиця 4.

Динаміка порушень терміну постачання

Постачальник № 1

Постачальник № 2

Місяць

Кількість поставок

Усього запізнень, днів

Місяць

Кількість поставок

Усього запізнень, днів

Січень

8

28

Січень

10

45

Лютий

7

35

Лютий

12

36

Для прийняття рішення про продовження договору з одним із постачальників необхідно розрахувати рейтинг кожного, оцінку визначити за показниками: ціна, надійність, якість товару. Прийняти такі нові показники: ціна – 0,5, якість – 0,3, надійність – 0,2.

Порядок розрахунків:

1) Розрахунок середнє зваженого темпу зросту цін (показник ціни).

Середнє зважений темп росту цін:

                                           Т =      ТЦІ*di         ,де                                          (1)

ТЦІ – темп росту цін на і-ий вид товару;

di - частка і-го виду товару у загальному обсязі постачання даного періоду.

                                       Т ці  = (Ріе / Ріо)*100%       ,де                                  (2)

Р іе – ціна і-ої різновидності товару в даний період (лютий);

Р іо - ціна і-ої різновидності товару в попередній період (січень).

Частка і-ої різновидності товару в загальному обсязі постачань:

                                        di    =  (Si  /    Si)     ,де                                             (3)

Si – сума, на яку є постачання товару і-ої різновидності у даному періоді, грн.

Середнє зважений темп росту цін для постачальника № 1: