Управління матеріальними потоками на підставі операційного обліку вантажопереробки і вартості (на прикладі оптової торгівлі), страница 7

F   = (  15-10  +  24-6  )*27=621

F   = (  43,5-10  +  24-6  )*22=1133

F   = (  32,5-10  +  6+3+3+6  )*17=688,5

F   = (  57-10  +  6+3+3+6  )*23=1495

F   = (  10-15  +  6-24  )*17=391

F   = (  43,5-15  +  6+3+3+6  )*21=976,5

F   = (  32,5-15  +  6-24  )*23=816,5

F   = (  57-15  +  6-24  )*21=1250

F   = (  10-43,5  +  24-6  )*19=978,5

F   = (  15-43,5  +  6+3+3+6  )*21=976,5
F   = (  32,5-43,5  +  6-24  )*19=551
F   = (  57-43,5  +  6-24  )*17=535,5

F   = (  10-32,5  +  6+3+3+6  )*19=769,5
F   = (  15-32,5  +  6-24  )*19=674,5
F   = (  43,5-32,5  +  24-6 )* 21=609
F   = (  57-32,5  +  6+3+3+6  )*19=807,5

F   = (  10-57  +  6+3+3+6  )*17=1105
F   = (  15-57  +  6-24  )*17=1020
F   = (  43,5-57  +  6-24  )*19=598,5
F   = (  32,5-57  +  6+3+3+6  )*18=765

F   = 16772

Варіант 2

F   = (  42-10  +  24-6  )*23=1150

F   = (  15-10  +  24-6  )*27=621

F   = (  58,5-10  +  6+3+3+6  )*27=1463

F   = (  32,5-10  +  6+3+3+6  )*17=688,5

F   = (  10-15  +  6-24  )*17=391

F   = (  58,5-15  +  24-6  )*21=1197

F   = (  32,5-15  +  6-24  )*23=1161,5

F   = (  42-15  +  6+3+3+6  )*21=945

F   = (  10-58,5  +  6+3+3+6  )*19=1263,5

F   = (  15-58,5  +  6-24  )*21=1291,5

F   = (  32,5-58,5  +  6+3+3+6  )*19=427,7

F   = (  42-58,5  +  6-24  )*17=586,5

F   = (  10-32,5  +  6+3+3+6  )*19=769,5

F   = (  15-32,5  +  6-24  )*19=674,5

F   = (  58,5-32,5  +  6+3+3+6  )*21=924

F   = (  42-32,5  +  6-24  )*19=522,5

F   = (  10-42  +  6-24  )*17=850

F   = (  15-42  +  6+3+3+6  )*17=765

F   = (  58,5-42  +  24-6  )*19=655,5

F   = (  32,5-42  +  24-6  )*18=495

F   = 16842

Висновок

Розрахувавши функції цілі для трьох варіантів розміщення ділянок партій товарів, вибираємо з них мінімальне значення функції цілі:

F   = 16505

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ЗАМІНИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Для визначення терміну заміни використовуємо метод мінімуму сумарних витрат.

Вихідні дані:

1)  Машина, яка коштує 210 тис. грн., термін експлуатації – 6 років.

2)  Пробіг авто, річні витрати на ремонт у кінці кожного року та ринкова ціна у кінці періоду наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Рік

Пробіг ітогом, що росте, км

Річні витрати на ремонт, грн..

Ринкова ціна, тис. грн

1

21800

3000

214

2

41800

8000

209

3

61800

20000

205

4

81800

30000

202

5

101800

40000

200

6

121800

50000

198

Вказівки до виконання:

Для визначення точки заміни необхідно розрахувати дві наступні залежності:

§  f1(x) – залежність витрат на ремонт на одиницю роботи від кількості цієї роботи;

§  f2(x) - залежність витрат капіталу на одиницю пробігу авто від кількості пробігу.

Залежності f2(x) і f1(x) дозволяють визначити функцію F(X) – залежність сумарних витрат, тобто витрат на ремонт и витрат капіталу від величини пробігу. Мінімальне значення F(X) і є значення строку заміни транспортного засобу.

Розрахунок точки заміни виконується за формою таблиці 2.

Таблиця 2.