Управління матеріальними потоками на підставі операційного обліку вантажопереробки і вартості (на прикладі оптової торгівлі), страница 2

Обозначення фактора

Найменування фактора

Значення

фактора,(%)

А1

Частка товарів, що постачається на склад у не робочий час і проходить приймальну експедицію

15

А2

Частка товарів, яка проходить ділянку приймання

20

А3

Частка товарів, які підлягають комплектуванню на складі

70

А4

Рівень централізованої доставки, тобто частка товарів із відправ очної експедиції на ділянку навантаження

40

А5

Частка товарів, які розвантажуються механізовано

60

А6

Частка товарів, які розвантажуються в ручну при вивезені зі складу

30

А7

Кратність обробки товарів на ділянці збереження (у разах)

2

При розрахунку сумарного потоку використовується поняття група матеріального потоку, зміст якого залежить від конкретних ділянок або операцій.

1 група – вантажі, які розглядаються в процесі внутрішньо складського переміщення з ділянка на ділянку.

Розраховується наступним чином:

Р п. г. = Т+(Т*А1/100)+(Т*А2/100)+Т+(Т*А3/100)+(Т*А4/100)                     (1)

Т – з ділянки розвантаження;

Т*А1/100 – з приймальної експедиції;

Т*А2/100 – з ділянки приймання;

Т - з зони збереження;

Т*А3/100 – з ділянки комплектації;

Т*А4/100 – з експедиції відправки;

Р п. г. – сумарний матеріальний потік по групі 1;

Т – вантажообіг складу, т/рік, Т=10000 т.

2 група - вантажі, які розглядаються в процесі виконання операцій на ділянках розвантаження і навантаження (ручне та механізоване).

Вантажопотік ручного та механізованого розвантаження:

                                         Р р. р. = Т*А5/100             (т/рік)                              (2)

                                           Р м. р. = Т*(1-А5/100)      (т/рік)                              (3)

Вантажопотік ручного та механізованого навантаження:

                                          Р р. н. = Т*А6/100            (т/рік)                               (4)

                                          Р м. н. = Т*(1-А6/100)      (т/рік)                               (5)

3 група – вантажі у процесі ручної переробки при прийманні товарів.

                                          Р пр. = Т*А2/100             (т/рік)                               (6)

4 група - вантажі у процесі ручної переробки при комплектуванні.

                                           Р к. м. = Т*А3/100            (т/рік)                              (7)

5 група – вантажі, які розглядаються у процесі виконання операцій в експедиціях:

§  в приймальної

                                           Р п .е. = Т*А1/100          (т/рік)                             (8)                   

§  в відправній

                                           Р о.е. = Т*А4/100           (т/рік)                             (9)

§  усього

                                           Р е.к. = Р п.е. + Р о.е.         (т/рік)                           (10)

6 група – операції в зоні збереження

                                           Р зб. = Т*А7                        (т/рік)                           (11)  

Величина сумарного матеріального потоку на складі визначається за допомогою формули (12):

      Р = Рп.г.р.р.м.р. + Рр.н. + Рм.н. +  Рпр.  +   Рк.м.  +  Ре.к. + Рзб.               (12)

Розрахунок величини сумарного матеріального потоку та вартості вантажопереробки виконується за формою таблиці 1.

Таблиця 2.

Розрахунок величини сумарного матеріального потоку та вартості вантажопереробки на складі