Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві, страница 6

Перш ніж оцінювати хід виконання плану, необхідно створити систему контролю за результатами діяльності й інформування менеджерів про необхідних коригувальних заходах.

Підприємства використовують три варіанти систем контролю результатів маркетингу:

контролю після здійснення плану;

систему керуючого контролю;

адаптивного контролю.

Система контролю після здійснення плану оцінює результати маркетингу по закінченні планового періоду. Якщо результати не відповідають поставлені цілям, менеджери починають корегувальні дії, щоб виправити положення в ході наступного планового циклу.

При системі керуючого контролю відхилення результатів виявляють під час, а не по закінченню планового періоду, що дозволяє швидко здійснити корегувальні дії. Тим самим вдається уникнути проблеми виникаючої при використанні системи контролю після здійснення плану, коли керівництво змушене чекати закінчення планового періоду, перш ніж уживати заходи, що може дорого коштувати підприємству,

Система адаптивного контролю дозволяє вносити зміни в цілі і дії по досягненні цілей. Ця система припускає спостереження за зовнішніми факторами гостротою конкуренції, рівнем купівельного попиту і технології – для виявлення придатності поставлених цілей. При необхідності цілі змінюють з урахуванням зовнішніх умов, що обумовлює новий набір показників результатів.

Адаптивна і керуюча система контролю дозволяють вносити зміни під час планового періоду. Різниця їх у тому, що при адаптивному контролі коректуються цілі, а при керуючому цілі залишаються незмінними. У цьому смислі адаптивний контроль - це попереджуюча система: керівництво передбачає зміну зовнішніх умов і розробляє нові правила оцінки і контролю результатів. Дві інші системи відносяться до реагуючого: у відповідь на вихід ситуації з під контролю керівництво намагається її виправити.

1.3. Нормативно-правова база, що регулює маркетингову діяльність підприємства

Основним законодавчим актом, що регулює маркетингову діяльність підприємств України, є Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 року №270/96-ВР. Цей Закон визначає основи рекламної діяльності на Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, поширення, одержання реклами.

Підприємство одночасне є рекламодавцем, виробником реклами, розповсюджувачем реклами, споживачем реклами.

У Законі зазначена сфера використання самого Закону. Зокрема, говориться, що цей Закон регулює правовідносини в сфері реклами, призначеної для поширення на території України, дія цього Закону не поширюється на правовідносини, зв'язані з інформацією, що відбиває інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій і призначена для їхньої підтримки. Діяльність нашого підприємства не поширюється на виробництво реклами, що відбиває інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій. Тобто, рекламна діяльність підприємства строго аполітична.

Також у Законі "Про рекламу" зазначено, що при створенні теле-, радіопередач, підготовки матеріалів для інших засобів масової інформації, організації театрально-концертних, спортивних і інших заходів можуть брати участь спонсори. У таких матеріалах під час проведення таких заходів не дозволяється робити посилання рекламного характеру, відносно особливостей продукції спонсорів. В другій частині цієї статті зазначено, що не можуть виступати спонсорами ті обличчя, що  виробляють розповсюджують продукцію, чи виробництво поширення якої заборонені на території України.

У Законі також говориться про мову реклами. Мова реклами визначається Законами України "Про мови в Україні", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", іншими законодавчими актами України в цій сфері, міжнародними договорами й угодами. Зареєстровані у встановленому порядку товарні знаки, логотипи можуть приводитися мовою оригіналу. Підприємство поки не зареєструвало свій товарний знак, на даний момент ведеться робота зі створення товарного знаку і його реєстрації в органах влади.