Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 1

РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1  Сутність та задачі маркетингу на підприємстві

Метою сучасного маркетингу є не продаж за принципом "не обдуриш – не продаси", а задоволення потреб клієнтів. Деякі думають, що маркетинг – це усього лише реклама і продаж. "Ціль маркетингу – зробити зусилля по збуту непотрібними. Ціль маркетингу - довідатися і зрозуміти клієнта настільки, щоб товар і послуги точно відповідали його вимогам і продавали себе самі".

Таким чином, продаж і реклама є лише частиною досить складного "маркетингового комплексу" - набору засобів маркетингу, що впливає на ринок.

Маркетинг – соціальний і управлінський процес за допомогою якого окремі особи і групи осіб задовольняють свої нестатки і потреби завдяки створенню товарів і споживчих цінностей і обміну ними один з одним.

Найважливіше з понять маркетингу – потреба людини.

Потреба – це випробовуваний людиною недолік у чомусь необхідному. У людей безліч найрізноманітніших нестатків. Їх можна розділити на фізичні – нестаток у їжі, одягу, теплі і безпеці; соціальні – у спілкуванні і прихильностях; індивідуальні – потреби в знаннях і самовираженні. Ці нестатки не винайдені маркетологами, вони обумовлені людською природою. Коли нестаток не задоволений, людина робить одне з двох:

1) або шукає засіб, за допомогою якого нестаток можна задовольнити;

2) або намагається знизити потребу в її задоволенні.

У промислово розвитих країнах люди намагаються чи знайти створити предмети, що допомогли б їм задовольнити виниклі потреби. У менш розвитому суспільстві люди намагаються стримати свої бажання або задовольняють їх за допомогою того, що мається в їхньому розпорядженні.

Потреба – це нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до культурного рівня й індивідуальності людини. Потреби приймають форму об'єктів, здатних задовольнити нестатку. Людські потреби зростають у міру розвитку суспільства. Разом з ними зростає і кількість об'єктів, що викликають у людей інтерес і бажання володіти ними. Виробники ж, з одного боку, намагаються розширювати асортимент товарів і послуг, здатних задовольнити ці потреби, а з іншого боку – стимулюють появу нових потреб.

Потреби людей практично не обмежені, чого не скажеш про ресурси для їхнього задоволення. Тому кожна людина воліє вибирати товари, що мають вищу споживчу цінність і здатні забезпечити максимальне задоволення з обліком своїх фінансових можливостей. Якщо людина має можливість заплатити за реалізацію своїх потреб, останні переходять у категорію запитів. Споживач розглядає товар як сукупність визначених якостей і вибирає той продукт, що забезпечує оптимальне сполучення цих якостей, доступних за ту суму грошей, який розташовує даний індивід. Зіставляючи свої потреби з наявними в розпорядженні ресурсами, споживач пред'являє попит на ті товари, що забезпечують максимальне задоволення його потреб.

Підприємства, що серйозно займаються маркетингом, затрачають величезні зусилля для визначення нестатків, потреб і запитів своїх клієнтів.

Люди задовольняють свої нестатки і потреби різного роду товарами. Товаром ми називаємо усе, що може бути запропоноване на ринку для задоволення нестатків чи потреб. Звичайно під словом товар мається на увазі фізичний об'єкт, наприклад автомобіль, чи телевізор шматок мила. Однак поняття товару не обмежується лише фізичними об'єктами; усе, що здатне задовольнити деякий нестаток, можна назвати товаром. Крім відчутних предметів, до товарів відносять і послуги, тобто які-небудь блага чи дії, що також пропонуються на ринку, але які не мають речовинного вираження і не приводять до володіння чим-небудь. До сфери послуг відносяться банківські установи, авіалінії, готелі, ремонтні майстерні. У більш широкому розумінні до товарів відносяться також місця, організації, види діяльності й ідеї. Споживачі вирішують, які передачі їм дивитися по телевізору, куди поїхати у відпустку, які організації підтримувати внесками і які ідеї приймати. Таким чином, термін товар – містить у собі матеріальні товари, послуги і ряд "речей", що допомагають задовольняти нестатки і потреби людей.

Багато продавців роблять помилку, приділяючи більше уваги фізичним товарам, якими вони торгують, ніж користі, що ці товари здатні принести. Продавцям здається, що вони пропонують товар, а не рішення  проблеми чи задоволення потреби. Сутність товару як фізичного продукту складається не стільки в самому володінні їм, скільки в користі, що він здатний принести.

Звичайно споживач задовольняє свою потребу, вибираючи те, що йому потрібно, з великої кількості товарів чи послуг, спеціально призначених для цієї мети. Споживач вибирає, покладаючись на своє сприйняття (розуміння) тієї цінності, якою, на його погляд, володіють ті чи інші товари і послуги.

Похожие материалы

Информация о работе