Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві, страница 4

Сегменти ринку - це групи споживачів з подібними потребами і характеристиками. Компанії ділять ринок на сегменти, а потім орієнтуються на визначені сегменти, пропонуючи їм визначені товари.

Сегментування ринку відрізняється від масового маркетингу, при якому єдиний товар пропонують як можна більш широкому ринку. Перевага сегментації ринку полягає в можливості запропонувати товари для кращого задоволення потреб споживачів.

Процес керування маркетингом – це механізм, за допомогою якого маркетингова організація взаємодіє зі споживачами (рис. 1.1). Задача менеджера по маркетингу, полягає в ініціюванні і контролі за цією діяльністю. Спочатку маркетингова організація виявляє потреби споживачів. Потім вона розробляє і здійснює стратегії маркетингу для задоволення цих потреб. Нарешті, аналізується реакція споживачів з метою визначити, наскільки добре задовольняються їхні потреби.

 


Рис. 1.1. Процес маркетингу

Перша задача маркетингового менеджера, - одержання інформації щодо потреб споживачів. Після збору цієї інформації компанія може приступити до розробки товару і формулюванню стратегій маркетингу, орієнтованих на задоволення цих потреб.

Потреби споживачів часто виявляють під час вільних обговорень з невеликими групами споживачів, проведених професійним дослідником. Фахівці проводять опитування при особистій зустрічі, по чи телефоні прибігаючи до послуг пошти, задаючи конкретні питання про переваги споживачів, використанні товару і типах споживачів

Після виявлення потреб споживачів необхідно визначити, яка група споживачів випробує цю потребу, тобто визначити цільовий ринок. Цільовий ринок – це сегмент ринку, якому компанія прагне запропонувати  товар чи послугу. Фірма не може охопити всі сегменти ринку, тому вона повинна орієнтуватися на один чи кілька сегментів. Підприємство визначають цільові сегменти, виявляючи споживачів, що мають загальну сукупність потреб, визначаючи їхньої характеристики й оцінюючи імовірність придбання ними товарів компанії.

Друга функція керування маркетингом - розробка і здійснення стратегій маркетингу. Стратегії маркетингу є засобом впливу фірм на споживачів. Стратегії маркетингу припускають:

1)  розробку товарів, що задовольняють потреби споживачів;

2)  позиціонування товарів для цільових сегментів;

3)  розробку ефективного комплексу маркетингу.

Третя функція керування маркетингом – оцінка реакції покупців. Дані про продажі і діл ринку цілком не відображають успіх стратегій маркетингу. Компанії повинні знати ставлення покупців до товарів компанії і її конкурентів, їхню реакцію на пропоновані нові товари, поінформованість про рекламу компанії, намір купити товар і т.д. Компанії одержують інформацію такого роду за допомогою тестування товарів і опитувань споживачів. Ці дослідження переслідують дві мети: по-перше, виявити реакцію споживача на нові товари і стратегії маркетингу до їхньої реалізації; по-друге, визначити реакцію споживачів на нові товари після їхньої пропозиції на ринку.

1.2. Організація та контроль маркетингової служби на підприємстві

Контроль – це керування і коректування дій компаній для досягнення поставлених цілей.

Стосовно до маркетингу контроль буває організаційним (на рівні підприємства) і товарним. Ці два види контролю відповідають рівням планування маркетингом.

Контроль на рівні підприємства - це стратегічний маркетинговий контроль, тобто спроба забезпечити відповідність всіх елементів стратегічного маркетингового плану поставленим цілям і коректування у випадку відхилення від мети. Контроль на рівні товару – це контроль маркетингу товару, тобто спроба забезпечити відповідність всіх елементів планам маркетингу товару поставленим цілям.