Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві, страница 5

Оскільки в наш час технологія і ринки швидко розвиваються, варто аналізувати свою маркетингову діяльність. Якщо в маркетингу підприємство відстає від конкурентів, чи рано пізно це до зменшення частки ринку і прибутку. У запущеній у дію маркетинговій програмі можуть відбутися будь-які збої. Помилилася група, що займається постановкою мети, основне пропозиція не вірна сформульовано, неправильно виставлена ціна, погано організована чи розподіл не спрацював система комунікації. Але навіть у випадку, якщо зроблене правильно, підприємство може одержати далеко не те, що Коли ми не задоволені результатами маркетингу важливо зрозуміти, які помилки, щоб не повторити їх у майбутньому. Ми вважаємо, що ефективними маркетинговими відділами варто вважати такі, котрі і використовують серйозну систему оцінки і контролю маркетингових заходів. Два фактори мають особливе значення:

1) Оцінка й обробка поточних результатів і виправлення помилок;

2) Перевірка ефективності діяльності відділу маркетингу і плану роботи над слабкими, але важливими компонентами.

Підприємствам, що постійно прагнуть до підвищення якості і послуг, варто регулярно аналізувати стан основних - маркетингу, фінансового положення, закупівельної політики, НДДКР і т.п., щоб переконається в тім, що вони готові, у разі потреби, пристосується до постійно мінливих обставин існування. Кожна з областей діяльності повинна постійно піддаватися систематизованій перевірці з метою внесення змін у випадку гниючи необхідності. Маркетинг – одна з таких областей діяльності підприємства. Сьогодні підприємство переглядає питання збереження, чи розширення звуження менеджменту торгової марки. Легше розглянути, оцінити і вивчити діяльність відділу маркетингу за допомогою маркетингового контролю. Багато фахівців працюють над удосконалюванням інструментів і процедури маркетингового контролю для того, щоб зробити його більш об'єктивним і наукової.

Підприємство повинно мати у своєму розпорядженні систематизовану основу для оцінки контролю операцій маркетингу на рівні компанії й окремого товару (додаток А)

На першому етапі – необхідно визначити критерії, по яких фірма буде оцінювати результати діяльності.

Другий етап – прогнозування результатів з урахуванням цих критеріїв.

Третій етап процесу контролю – формування маркетингової організації здатної розробити, здійснити і проконтролювати маркетингові плани.

Наступний етап – оцінка керівництвом результатів діяльності. Оцінка припускає системи контролю, що дозволяє відслідковувати витрати і виторг і визначати, чи досягнуті мети в частині прибутку і рентабельності інвестицій. Якщо мети досягнуті можна продовжувати здійснення плану. У противному випадку необхідно розглянути коригувальні дії.

Якщо вжиті заходи виявляються неефективними, від підрозділу чи рятуються знімають продукцію з виробництва. Якщо ж міри принесли успіх підприємство використовує придбаний досвід для коректування плану і направляє зусилля на досягнення цілей. Цей заключний етап процесу контролю має вирішальне значення тому що забезпечує зворотний зв'язок для наступного циклу планування.

Існує три головних критерії, використовувані для оцінки результатів на рівні товару і підприємства в цілому: прибуток, обсяг продажів і частка ринку. Іноді ці критерії не завжди погодяться, і підприємство може свідомо перевага одному з них.

Після оцінки критеріїв оцінки результатів маркетингової діяльності підприємство розробляє план результатів по товарам та підрозділам у вигляді звіту про прибутки та збитки.

План представляється у формі очікуваних результатів, звичайно на термін мінімум 1 рік, максимум 5 років. Прогнози представляють у вигляді звіту про прибутки і збитки по  товару чи підрозділу.