Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві, страница 2

Споживча цінність — результат зіставлення вигод, що споживач одержує в результаті придбання і використання товару, і витрат на придбання цього товару. Споживачі рідко здатні точно й об'єктивно уявити собі співвідношення споживчої цінності товару і витрат на його придбання. Вони покладаються на своє відчуття цінності. Задоволення споживача залежить від його уявлення про тім, наскільки характеристики (властивості) товару здатні забезпечити споживчу цінність. Якщо гідності товару нижче зв'язаних з ним чекань, споживач залишається незадоволеним. Якщо достоїнства збігаються з очікуваними, споживач задоволений. Якщо гідності товару перевершують очікувані, споживач у захваті. Процвітаючі компанії роблять усе можливе, щоб виправдати чекання своїх клієнтів. Задоволений клієнт повертається знову і знову, робить покупки і поділяється своїм захватом зі знайомими. Головне тут – будь-що-будь не допустити розчарування споживача. Кращі підприємства ставлять своєю метою завжди давати більш, ніж клієнт очікує, – вони обіцяють тільки те, що можуть виконати, але виконують трохи більш обіцяного.

Задоволеність споживача прямо залежить від якості товару. У самому вузькому значенні цього слова якість можна визначити як "відсутність дефектів". Але більшість орієнтованих на споживача компаній виходять за рамки такого визначення. Вони розглядають якість з погляду задоволеності споживача. Таким чином, основна мета сьогоднішнього руху за комплексну якість – повне задоволення споживача. Якість починається з виявлення нестатків споживача і закінчується їхнім задоволенням.

В даний час компанії, що орієнтуються на споживачів, відмовилися від традиційних представлень про те, як споживачі формують свою думку про цінність і як вони вибирають товари.

Маркетинг починається тоді, коли хтось вирішує задовольнити свої нестатки і запити за допомогою обміну. Обмін – один з багатьох способів, що дозволяють нам одержувати бажане.

Обмін як засіб задоволення потреб має безліч переваг. Людині не потрібно чи випрошувати віднімати в інших те, що йому потрібно, не треба залежати від пожертвувань. Не потрібно йому і робити все необхідне власноручно. Він може зосередитися на виробництві того, на що він здатний, і обмінюватися плодами своєї праці з іншими людьми, одержуючи в такий спосіб усі, у чому він бідує. Отже, обмін дозволяє суспільству робити набагато більше товарів, чим це можливо без його використання.

Обмін – це основне поняття маркетингу. Для того щоб обмін міг відбутися, необхідно виконати кілька умов. Природно, для здійснення обміну потрібно участь як мінімум двох сторін, кожна з який має товар, що представляє цінність для іншої сторони. Кожна зі сторін також повинна випробувати бажання зробити обмін з іншою стороною, але кожна повинна мати можливість вільно, без примуса чи прийняти відкинути пропозиція протилежної сторони. Нарешті, обидві сторони повинні могти розуміти один одного і здійснити доставку своїх товарів.

Дотримання цих умов створює тільки передумови для обміну. Чи відбудеться обмін фактично, залежить від того, чи удасться сторонам дійти згоди. Якщо угода досягнута, ми повинні зробити висновок про те, що акт обміну поліпшує (чи, принаймні, не погіршує) положення обох сторін. Зрештою, кожний вільний чи прийняти відкинути пропозиція. У цьому змісті обмін створює вартість точно так само, як неї створює виробництво. Він відкриває людям додаткові можливості вибору і споживання.

Якщо обмін — це центральне поняття маркетингу, то угода є своєрідною одиницею виміру в маркетингу. Угода – це обмін цінностями між двома сторонами. Угода припускає наявність хоча б двох предметів, що мають цінність, погоджених умов висновку договору, часу і місця його реалізації.