Предмет і метод статистики. Зведення і групування статистичних матеріалів. Середня гармонійна та її використання. Математичні властивості дисперсії, страница 14

Як бачимо , `К=1,42 ,отже `Тпр = 142%                `Тприр=42%

Висновок: прямі івестиції зросли щорічно за вказаний період в середньому на 42%.

Якщо частки окремих складових частин сукупності протягом якогось часу змінюються, то це значить, що відбуваються структурні зрушення.

 Оцінити структурні зрушення можна за допомогою таких показників:

1.  Абсолютний приріст і-ої частки в процентних пунктах

     DWi = Wi1- Wi0

2.  Коеф-нт зростання і-ої частки

              Wi1

KWi = ------------

                    Wi0

 

Wi1 – і в першій , і в другій формулі то частка потоного (звітного) періоду;

Wi0 – частка в базисному (минулому періоді)

 KWi – показує, в скільки разів зросла та чи інша частка в звітному періоді порівняно з базисним.

Розглянемо методику обчислення та економ зміст наведених вище показників на такому прикладі:

Структура і структурні зрушення засуджених в Україні за віком

Віккові групи

Склад

засуджених

Характеристики структурних зрушень  

1985

1992

DWi пп

KWi

14-17

6,9

10,1

3,2

1,464

18-24

22,9

26,5

3,6

1,099

25-29

18,1

19,9

1,8

10,099

30-49

40,6

36,7

- 3,9

0,904

50 і більше

11,5

6,8

- 4,7

0,591

Як бачимо, частки перших трьох засуджених, тобто молодих за віком, зросли, а частки двох останніх груп зменшились. Це свідчить про те, щ злочинність “помолодшала”. Цілком очевидно, що зниження одних часток призводить до збільшення інших, а тому сума абсолютних приростів часток завжди =0.

SDWi=0,       3,2+1,8+(-3,9)+(-4,7)=0

Між характеристиками структурних зрушень існує такий взаємозв¢язок:

DWi = Wi0 (KWi - 1)

3,2=6,9(1,464-1)

Основна тенденція розвитку то є закономірність зміни рівнів ряду динаміки. Частіше всього основну тенденцію можна виявити візуально, але в окремих випадках зробити це неможливо.

Неможливим це виявляється зробити тоді, коли рівні ряду змінюються хаотично. Це стосується економічних показників с/г виробництва, бо крім людського фактору на рівень цих показниківзначно впливають природно- кліматичні умови. Для виявлення основної тенденції в таких випадках застосовуються спец методи обробки рядів динаміки. Елементарним, простим способом обробки рядів динаміки є обчислення середніх по укрупнених періодах (наприклад: трьохріччях, п¢ятиріччях і т.д.)

Можна обчислити ступінчасті або плинні середні. Припустимо, що по окремих роках маємо такі рівні ряду  y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9,…, yn

Ступінчасті середні об y1 числюються таким чином:

        y1 +y2+ y3                        y4 +y5 +y6                                           y7+y8 +y9

`y1 =---------------- ;      ``y2=----------------;          ` y3=-----------------  і т.д.

                3                                   3                                           3

Плинні середні:

          y1 +y2+ y3                        y2+y3 +y4                                          y3+y4 +y5

`y1 =---------------- ;      ``y2=----------------;          ` y3=-----------------  і т.д.

                3                                   3                                           3

          y4 +y5+ y6                       y5+y6 +y7                                      

`y4 =---------------- ;      ``y5=----------------;       і т.д.

                3                                   3                          

Хаотичні зміни рівнів в ряду динаміки викликані впливом якихось випадкових причин в середніх рівнях до певної міри “взаємопогашаються”, і тому з¢являється можливість виявити приховану закономірність, якщо вона існує.

Більш складним способом обобки рядів динаміки для виявлення основної тенденції є аналітичне вирівнювання. Суть аналітичного вирівнювання полягає в тому, що закономірність розвитку описується за допомогою якоїсь математичної функції.