Конспект книги "Фінанси". Розділ 6. Оцінка доцільності капіталовкладень: перші кроки, страница 5

Відповідно одержимо такі результати:

Додаткові чисті доходи:

2. З ростом суми річних амортизаційних відрахувань зростають і суми податкових пільг. Вирахуємо суми цих пільг:

Додаткові чисті пільги на амортизацію:

3. Додавши суми додаткових чистих доходів та суми додаткових податкових знижок, визначаємо додатковий грошовий потік за кожен рік.

Додатковий дешевий потік:

Іншими словами, вигода від впровадження нового проекту за перший рік становить $26000, за другий $33800 і за третій — $38400. Далі ми порівняємо ці річні суми з початковою вартістю проекту, а потім можна буде вирішувати, чи варто впроваджувати проект, чи ні.

Приклад 2. Вирахування додаткових грошових потоків.

Завдання: Передбачувані доходи до вирахування процентів за позику та податків (ДВПП) для обох випадків наведені в таблиці 6-5.

Таблиця 6-5. ДВПП для обох випадків

(в доларах)    

Рік       3 діючим (старим) обладнанням    3 новим обладнанням          

1          100000            150000           

2          140000            250000           

3          280000            350000           

4          400000            450000           

5          510000            550000           

Діюче (старе) обладнання було закуплено 3 роки тому за $400000. Розглядається можливість придбати нове обладнання за $600000. Термін зносу і податкова ставка в обох випадках відповідно 5 років. Визначте додатковий грошовий потік від заміни старого обладнання.

Розв'язок: Коли розв'язуватимете цю задачу, зверніть увагу на те, що до закінчення терміну зносу старого обладнання лишилось усього 2 роки. А проте, якщо буде закуплене нове обладнання, термін його зносу буде 5 років. Тому додатковий грошовий потік повинен врахувати не лише різницю

105

між ДВПП, але й податкові пільги на амортизацію, яка буде нарахована за решту років, якщо компанія купить нове обладнання. В таблицях 6-6 та 6-7 крок за кроком показано розв'язок задачі.

Коли вираховуватимете амортизацію, помножте вартість обладнання 15% за перший рік, на 22% за другий рік і на 21% за наступні роки, як це роз'яснено в розділі 2. У таблиці 6-6 визначено величини додаткового ДВПП; у таблиці 6-7 визначено додаткові податкові пільги на амортизацію. Якщо скласти разом додаткові ДВПП та додаткові податкові пільги, одержимо додатковий грошовий потік, як це показано в таблиці 6-8. Таблиця 6-6. Перший крок: додаткові ДВПП

(в доларах)    

Рік       Нові ДВПП (а)           Існуючі ДВПП (6)     Додаткові ДВПП (а-б)         

1          150000            100000            50000 

2          250000            140000            110000           

3          350000            280000            70000 

4          450000            400000            150000           

5          550000            510000            40000 

Таблиця 6-7. Другий крок: Додаткові податкові пільги

(в доларах)    

Рік       Нова сума амортизаційних відрахувань (а)           Існуючі амортизаційні відрахування (б)        Додаткові амортизаційні відрахування (а-б)        Додаткові податкові пільги 40% (а-б) 

1          90000  84000  6000    2400   

2          132000            84000  48000  19200 

3          126000            0          126000            50400 

4          126000            0          126000            50400 

5          126000            0          126000            50400 

Таблиця 6-8. Додатковий грошовий потік за 5 років

(в доларах)    

Рік       Додатковий грошовий потік          

1          52400 

2          129200           

3          120400           

4          200400           

5          90400 

106

3 наведеного вище прикладу можна зробити висновок, що:

Додатковий                       Сума додаткових         

грошовий       =     Додатковий ДВПП        +      пільг на

потік                       амортизацію     

Додатковий грошовий потік — це саме той грошовий потік, який необхідно враховувати за оцінки доцільності капіталовкладень, про що йтиме мова у наступному розділі.