Конспект книги "Фінанси". Розділ 6. Оцінка доцільності капіталовкладень: перші кроки, страница 7

3. Для оцінки доцільності інвестицій вам треба знати початкові інвестиції та додаткові грошові потоки.

4. Додаткові грошові потоки — ось все, що вам потрібно для порівняння проектів.

5. Сума, на яку ціна продажу перевищує купівельну ціну, вважається капітальним доходом. Цей доход оподатковується за відповідною ставкою. Сума, на яку купівельна ціна перевищує балансову вартість, вважається заощадженою амортизацією. Ця сума оподатковується за граничними податковими ставками.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1.    Вартість обладнання     $300000         

Податкові пільги на інвестиції       - $30000         

Витрати на перевезення       + $6000          

Монтаж          + $10000        

Ціна продажу старого обладнання - $60000         

* Податок з продажу старого обладнання + $5520          

            $231520

* Податок - 40% заощадженої амортизації.

Заощаджена амортизація = ціна продажу мінус балансова вартість = $60000 - $46200 = $13800.

Отже, податок з продажу старого обладнання дорівнює: 40% х $13 800 = $5520

2.

(в доларах)    

Рік       Новий ДВПП Попередній ДВПП    Додатковий ДВПП  

1          210000            150000            60000 

2          290000            190000            100000           

3          380000            340000            40000 

4          490000            450000            40000 

5          710000            550000            160000           

109

(в доларах)    

Рік       Нова сума амортизаційних відрахувань    Попередні амортизаційні відрахування Додаткові амортизаційні відрахування     Додаткова податкова знижка 40%    

1          106500            105000            1500    600     

2          156200            105000            31200  20480 

3          149100            105000            44100  17640 

4          149100            0          149100            59640 

5          149100            0          149100            59640 

Додатковий грошовий потік = Додатковий ДВПП + Сума додаткових податкових пільг.

(в доларах)    

Рік       Додатковий грошовий потік          

1          60600 

2          120480           

3          57640 

4          99640 

5          219640           

3. Вартість нової машини    $70000           

Податкові пільги на інвестиції       ($7000)          

Монтаж та витрати на перевезення            $3500 

Ціна продажу старої машини          $ 10000          

* Податкова знижка на продаж старої машини    2720   

            53780

* Збиток від продажу старої машини = Ціна продажу - Балансова

вартість = $10000 - $16800 = $6800

Податкова знижка на продаж старої машини = 0,40 х $6800 -

= $2720

4. Вартість нової машини    $500000         

Витрати на перевезення       + $5000          

Ціна продажу старої машини          - $ 110000      

* Податок з продажу старої машини =      + $32800       

            $427800

110

* Капітальний доход від продажу = Ціна продажу - Купівельна ціна = $110000-$100000 = $10000

Податок на капітальний доход = $10 000 х 0,28 = $2 800

Заощаджена амортизація = Купівельна ціна - Балансова вартість =

- $100000 - $25000 = $75000

Податок на заощаджену амортизацію = $75 000 х 0,40 = $30000

5.

(в доларах)    

Рік       Додатковий ДВПП  

1          225000 - 200000 = 25000     

2          305000 - 215000 = 90000     

3          315000 - 300000 = 15000     

(в доларах)    

Рік       Нова сума амортизації         Попередня сума амортизації           Додаткова амортизація   Додаткова податкова знижка (40%)          

1          230000            222000            8000    3200   

2          349600            0          349600            139840           

3          340400            0          340400            136160           

(в доларах)    

Рік       Додатковий грошовий по'гік          

1          28200 

2          229840           

3          151160