Конспект книги "Фінанси". Розділ 6. Оцінка доцільності капіталовкладень: перші кроки, страница 4

Приклад 3. Визначення початкової вартості.

Завдання: Яка буде початкова вартість проекту (з попереднього прикладу), якщо старе обладнання продано за $300007 Решта умов не змінюються.

Розв'язок: Таблиця 6-4. Компанія АБВ. Визначення початкової вартості придбання нового обладнання.

(в доларах)    

Початкові витрати    Сума   Початковий доход    Сума  

Ціна нового обладнання      200000            Доход від продажу старого обладнання            30000 

Додаткові витрати:               Податкова знижка на продаж старого обладнання зі збитком          4800   

Пакування та перевезення   4000                           

Монтаж          9000    Податкові пільги на інвестиції' (10%)       20000 

Технічний контроль 0                                 

Інші    0                                 

Податки з продажу старого обладнання    0          Всього початковий доход    54800 

Всього початкових витрат   213000            Початкова вартість проекту            158200           

                        

Через те, що старе обладннаня продано за ціну, нижчу від балансової вартості, збитки становлять $12000 ($42000 балансова вартість мінус $30000 ціна продажу).

103

Отож компанія АБВ має одержати податкову знижку $4800 на продаж зі збитком (40% від $12000). Запам'ятайте, що податкова знижка на продаж зі збитком вираховується за ставкою податків на звичайний доход. В таблиці 6-4 показано, що податки на продаж старого обладнання в цьому випадку взагалі не сплачуються, а податкова знижка на продаж становить $4800.

Коли вираховуєте початкову вартість проекту, пам'ятайте: якщо обладнання продається за ціну, рівнозначну балансовій вартості, то податок не сплачується і податкова знижка не надається. Наприклад, якщо старе обладнання компанії АБВ продано за $42000, то податки з продажу обладнання не сплачуються і податкова знижка на продаж

ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО

ГРОШОВОГО ПОТОКУ

Вище було показано, як вираховується початкова вартість проекту. Аби визначити, чи окупиться потім початкова вартість, слід також оцінити майбутні грошові потоки. Менеджерів має цікавити лише додатаковий грошовий потік. Додатковий грошовий потік — це приріст грошового потоку, який компанія одержить після того, як проект буде ухвалено. Припустимо, що нині грошовий потік компанії становить $100. Якщо з впровадженням нового проекту грошовий потік зростає до $150, додатковий грошовий потік становитиме $50. Тому вважається, що лише $50 є відповідним грошовою потоком, або ж вигодою від проекту. Для визначення за кожен рік додаткового грошового потоку від впровадження нового проекту існує простий метод.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ

1. Вираховуємо додатковий чистий доход.

Додатковій  чистий  доходПередбачуваний = чистий доход  (враховуючії новий проект)Передбачуваний - чистий доход  (без нового проекту)

2. Вираховуємо податкові пільги на амортизацію.

Додаткові податкові       Ставка        Приріст      

пільги на      =        +           амортизаційних 

амортизацію         податку            відрахувань      

3. Підсумовуємо додатковий чистий доход та податкові пільги на амортизацію.

Додатковий Додатковий          Додаткові    

грошовий     =             чистий    +       податки       

потік  доход     пільги на амортизацію         

Приклад 1. Вирахування додаткового грошового потоку.

Завдання: Протягом наступних 3 років компанія АБВ передбачає одержати такі чисті доходи: $100000, $150000 та $200000. Річні суми амортизаційних відрахувань відповідно оцінені: $30000, $40000 та $45000. По впровадженню нового проекту чисті доходи становитимуть, за оцінками, відповідно

104

$120000, $165000, $230000. Відповідно зростуть амортизаційні відрахування: $45000, $62000 та $66000. Вирахуйте додатковий грошовий потік від нового проекту, якщо податкова ставка становить 40%.

Розв'язок: 1. Визначимо додаткові чисті доходи за кожен рік.