Конспект книги "Фінанси". Розділ 6. Оцінка доцільності капіталовкладень: перші кроки, страница 3

Пакування та перевезення   4000    Податкові пільги на інвестиції (10%)        20000 

Монтаж          9000                           

Технічний контроль 0                                 

Інші    0                                 

Податки з продажу старого обладнання    3200                           

Всього початкових витрат   216200            Всього початкового доходу 70000 

            216200            Початкова вартість проекту            146200  216200         

                        проекту          216200           

Як показано в таблиці 6-2, сума початкових витрат становить $216200: $200000 за нове обладнання, $4000 за пакування та перевезення, $9000 за монтаж та $3200 податки з продажу старого обладнання.

Як визначається сума податку $32007 3 огляду на те, що діючі нині машини були придбані за ціною нижчою, ніж купівельна $100000, податок на капітальний доход не береться. Проте компанія має сплатити 40% податку на будь-яку різницю між виручкою від продажу та балансовою вартістю заміненого обладнання. Діючі машини були куплені 3 роки тому. Отож вони були амортизовані ось так:

Амортизація за 1 рік:           (0,15) ($100 000)=$15 000   

Амортизація за2 рік:            (0,22) ($100 000)=$22 000   

Амортизація за 3 рік:           (0,21) ($100000)=$21000     

Всього амортизаційних відрахувань          = $58 000      

Отже, балансова вартість обладнання: $42000 ($100000 - $58000).

Позаяк обладнання було продане за $50000, компанія заощадила амортизацію на суму $8000. (Запам'ятайте, що заощаджена аморти-

101

зація, то є різниця між продажною ціною — без капітального доходу — і балансовою вартістю). Сплачуючи податок 40% на заощаджену амортизацію, АБВ має сплатити 40% від $8000, що дорівнює $3200, як це й показано. (Див. таблицю 6-2).

Сума початкового доходу становить $70000 і складається з $50000 від продажу старого обладнання та $20000 податкової пільги на інвестиції. Якщо відняти $70000 початкового доходу від суми початкових витрат $216000, то вийде, що початкова вартість інвестицій компанії АБВ у реалізацію проекту становить $146200.

Приклад 2. Визначення початкової вартості.

Завдання: Старе обладнання (з попереднього прикладу) продали за $110000, а решта умов не змінилась. Визначте початкову вартість інвестицій у проект компанії АБВ.

Розв'язок: Таблиця 6-3. Компанія АБВ. Калькуляція початкової вартості придбання нового обладнання

(в доларах)    

Початкові витрати    Сума   Початковий доход    Сума  

Ціна нового обладнання      200000            Доход від продажу старого обладнання            110000           

Додаткові виграти:               Податкова знижка на продаж старого обладнання зі збитком          0         

Пакування і перевезення     4000    Податкові пільги на інвестиції (10%)        20000 

Монтаж          9000                           

Технічний контроль 0                                 

Інші    0                                 

Податки з продажу старого обладнання    26000                         

Всього початкових витрат   239000            Всього початкового доходу 130000           

                        Початкова вартість проекту            109000           

                        

Все, що змінилось у розв'язку цього завдання — це величина доходу від продажу старого обладнання та сума податків з продажу

102

цього обладнання. Доход від продажу становить $110000, сума податків — $26000. Ця сума вирахувана у 2 етапи. Перший: є капітальний доход $10000, з якого слід сплатити 28%, або $2800, податку. (Пам'ятайте, що капітальний доход — це різниця міх купівельною ціною та ціною продажу активів,яким минуло 1 рік після їх придбання). Другий: заощаджена амортизація становить $58000, зяких слід сплатити 40%, або $23200, як податок на звичайний доход. Всього податок з продажу старого обладнання буде $26000, в тому числі $2800 податок на капітальний доход, $23200 податок на звичайний доход. В таблиці 6-3 показано, що в цьому випадку початкова вартість проекту зменшилась до $109000.