Конспект книги "Фінанси". Розділ 6. Оцінка доцільності капіталовкладень: перші кроки, страница 2

3. Обов'язкові проекти. З розвитком руху споживачів обов'язкові проекти стають основним компонентом капітальних витрат. Закон вимагає, щоб гроші вкладались у створення безпечних умов для споживачів товарів, в охорону праці та в охорону навколишнього середовища.

4. Інші капітальні витрати. До цієї категорії входять інші довгострокові витрати — купівля землі, розширення конторських споруд, купівля патентів.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Оцінка доцільності капіталовкладень це прийняття рішення про те, варто чи не варто вкладати гроші в той чи інший проект. Ця оцінка в основному пов'язана з капітальними витратами. Поточні витрати це короткострокові витрати, які повністю списуються того ж року, якого вони провадились. Капітальні витрати довгострокові і амортизуються протягом кількох років, згідно з Правилами Податкового Управління.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ВИТРАТ

Перший важливий крок у вирішенні питання, чи варто приймати проект, — це підрахувати його початкові витрати. Початкові витрати, або витрати початкового інвестування, — це звичайні витрати на започаткування інвестицій. Якщо менеджери знають, скільки грошей потребує реалізація проекту, вони можуть порівняти початкові інвестиції з майбутніми прибутками і вирішити, чи варто братись за проект. Щоб визначити початкові витрати на інвестиції, фінансові аналітики відповідають на такі запитання:

Яка купівельна ціна того, що хочуть придбати (машини, устаткування, послуги тощо)?

Які додаткові витрати — пакування, доставка, монтаж та технічній нагляд?

Який буде доход від продажу нині діючих машин, якщо необхідно їх замінити?

99

Який податок доведеться сплатити з продажу нині діючих матий?

— Чи одержить компанія податкові пільги на інвестиції, якщо купить нові машини? Запам'ятайте, що на нові активи, які списуються за 3 роки, можна одержати шестипроцентну податкову знижку від ціни, тоді як на активи, що списуються за 5,10 або 18 років, можна одержати щонайбільше десятипроцентну податкову знижку.

Табліцю 6-1 можна використовувати як посібник для визначення початкових витрат проекту.

Таблиця 6-1. Вирахування початкових витрат на проект

Початкові витрати    Сума   Початковий доход    Сума  

Ціна нового обладнання, машин і т. ін.     хх       

Доход від продажу старого обладнання    хх       

Додаткові витрати: Пакування та перевезення     хх       

Податкова знижка на продаж старого обладнання із збитком    хх       

Монтаж          хх                               

Технічний контроль хх       

Податкові пільги на інвестиції       хх       

Інші    хх                               

Податки з продажу старого обладнання    хх                               

Всього початкових витрат   хх       

Всього початкового доходу*)          хх       

                        Початкова вартість проекту            хх       

*) Початкова вартість проекту = всього початкових витрат мінус всього початкового доходу.

Приклад 1. Визначення початкової вартості.

Завдання: Компанія АБВ планує купити нове обладнання за 1200000. Враховуючи, що обладнання списується за 5 років, компанія одержить податкову знижку в розмірі 10% від купівельної ціни. Купуючи нове обладнання, АБВ продає старе за $50000. Воно було закуплене 3 роки тому за $100000. Старе обладнання також мало термін служби 5 років. Компанія має заплатити $4000 за доставку та $9000 за монтаж нового обладнання. Як фінансист, визначте початкову

4*

100

вартість проекту. Податкова ставка на звичайний доход 40%, на капітальний доход — 28%.

Розв'язок: Таблиця 6-2. Компанія АБВ — калькуляція початкової вартості придбання нового обладнання.

(в доларах)    

Початкові витрати    Сума                                Початковий доход           Сума  

Ціна нового обладнання      200000            Доход від продажу старого обладнання            50000 

Додаткові витрати:               Податкова знижка на продаж старого обладнання зі                                     збитком          0