Конспект книги "Фінанси". Розділ 6. Оцінка доцільності капіталовкладень: перші кроки, страница 6

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Перш ніж щось вирішувати з проектом, керівництво фірми повинне визначити дві важливі величини: початкові інвестиції та додатковий грошовий потік. Початкові інвестиції це реальна вартість проекту з урахуванням результатів від продажу діючого обладнання та податків. Додатковий грошовий потік це приріст за рахунок проекту вже існуючих грошових потоків. Додатковий грошовий потік саме і має розглядатись там, де аналізуються та порівнюються проекти.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Що таке оцінка доцільності капіталовкладень?

2. Що сприятливіше для грошових потоків фірми з огляду податків: поточні чи капітальні втрати?

3. Які основні дані потрібні для оцінки доцільності інвестицій?

4. Який саме грошовий потік потрібен для порівняння двох проектів?

5. Поясніть, які податкові правила діють, коли старі машини продаються за ціну, вищу, ніх Ь балансова вартість і купівельна ціна.

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Амортизація

Оцінка доцільності інвестицій

Капітальні витрати

Поточні витрати

ДВПП

Додатковий грошовий потік Початкова вартість

Обов'язковий проект

Заощаджена амортизація

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Компанія АБВ розглядає можливість придбати нове обладнання за $300000. Водночас планується продати старе обладнання за $60000. Старі машини були куплені 3 роки тому за $110000. Старе та нове

107

обладнання має термін зносу 5 років. Компанія користується податковими пільгами на інвестиції в розмірі 10% ціни нового обладнання. Витрати на перевезення становлять $6000, на монтаж — $10000. Вирахуйте початкову вартість придбання нового обладнання, якщо ставка податку на звичайний доход становить 40%, а на капітальний доход 28%.

2. Компанія АБВ очікує такі ДВПП:

(в доларах)    

Рік       ДВПП за старого обладнання          ДВПП за нового обладнання          

1          150000            210000           

2          190000            290000           

3          340000            380000           

4          450000            490000           

5          550000            710000           

Діюче обладнання було куплене 2 роки тому за $500000. Нове обладнання можна придбати за $710000. Старе й нове обладнання списується за 5 років. Вирахуйте додатковий грошовий потік від заміни старого обладнання, якщо податкова ставка — 40%. Поясніть результат своїми словами.

3. Компанія АБВ розглядає можливість заміни старої машини, якій вже 3 роки і й' купівельна ціна була $40000, на нову машину, яку можна придбати за $70000. Обидві машини списуються за 5 рогів. Стару машину можна продати за $10000. Витрати на її демонтаж та перевезення — $3500. Нова машина підпадає під податкову пільгу в розмірі 10%. Вирахуйте вартість придбання нової машини, якщо ставка податку 40%.

4. Корпорація розглядає можливість заміни старої машини новою, ефективнішою. Стару машину, куплену рік тому за $100000, можна продати за $110000. Нова машина коштує $500000. Витрати на перевезення становлять $5000. Нова і стара машини списуються за 3 роки. Вирахуйте вартість придбання нової машини, якщо податкова ставка на звичайний доход 40%, на капітальний доход 28%.

5. Визначте додатковий грошовий потік від заміни старого обладнання за такими даними:

(в доларах)    

Рік       ДВПП за старого обладнання          ДВПП за нового обладнання          

1          200000            225000           

2          215000            305000           

3          300000            315000           

108

Податкова ставка компанії становить 40%, стару машину куплено 2 роки тому за $600000, нова машина коштує $920000. Обидві машини списуються за 3 роки.

ВІДПОВІДІ

основні поняття

1. Оцінка доцільності інвестицій — це певна процедура оцінки, порівняння та відбору проектів, що мають задовільні грошові потоки.

2. З точки зору податків поточні витрати вигідніші, бо всі витрати списуються за 1 рік.