Експрес-доповідь про стан науки, інновацій та інформатики в Харківській області, страница 4

6.9.  СТРУКТУРА  ВИКОНАНИХ  РОЗРОБОК  ЗА НАПРЯМКАМИ В 2002 Р.


6.10.  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

1995

2000

2001

2002

Комплексно механізовано дільниць, цехів

8

-

5

3

Введено в дію

   механізованих потокових, комплексно-

   механізованих, автоматичних ліній

16

10

17

18

   гнучких виробничих модулів, систем

-

3

11

14

   верстатів з числовим програмним

   управлінням

18

9

8

6

Впроваджено нових прогресивних

технологічних процесів

152

126

131

179

з них

   ресурсозберігаючих

39

33

27

86

Освоєно виробництво нових видів

продукції, найменувань

770

810

1437

1620

з них

  машин, устаткування, апаратів, приладів

120

57

86

75

  матеріалів, виробів, продуктів

650

753

1351

1545

Із загальної кількості нових видів продукції-

товарів народного споживання, найменувань

598

702

1220

1346

Освоєно виробництво вперше в Україні

нових видів продукції  машинобудування,

найменувань

70

50

69

50

6.11.  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОМИСЛОВОСТІ

2000

2001

2002

тис.грн.

у % від

загаль-

ного

обсягу

тис.грн.

у % від

загаль-

ного

обсягу

тис.грн.

у % від

загаль-

ного

обсягу

Всього

188102,9

100,0

224036,7

100,0

344494,7

100,0

 

власні кошти

152369,1

82,1

211291,4

94,3

335478,6

97,4

 

держбюджет

45,0

0,0

381,6

0,2

18,3

0,0

 

кредити

23686,2

12,8

2188,0

1,0

3757,0

1,1

 

кошти вітчизняних

 

інвесторів

3379,9

1,8

1598,1

0,7

552,3

0,2

 

кошти іноземних

 

інвесторів

1785,0

1,0

5098,0

2,3

1337,3

0,4

 

інші кошти

4220,7

2,3

3479,6

1,5

3351,2

0,9


6.12.  ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ

В ПРОМИСЛОВОСТІ