Експрес-доповідь про стан науки, інновацій та інформатики в Харківській області, страница 3

6.5.  ОБСЯГ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ,

ВИКОНАНИХ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ,  ЗА ВИДАМИ

(у фактичних цінах; млн.грн.)

1995

2000

2001

2002

Всього

111,4

329,5

348,8

400,9

у тому числі

фундаментальні дослідження

11,2

54,1

50,2

69,0

прикладні дослідження

31,0

63,2

37,9

51,1

розробки

65,5

189,5

206,4

241,5

науково-технічні послуги

3,7

22,7

54,3

39,3

6.6.  ВИТРАТИ НА НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ,

ВИКОНАНІ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ,  ЗА ВИДАМИ

(у фактичних цінах; млн.грн.)

1995

2000

2001

2002

Всього

92,1

281,6

313,2

359,8

у тому числі

фундаментальні дослідження

11,7

52,5

49,0

66,6

прикладні дослідження

27,4

49,9

38,2

46,3

розробки

50,0

160,2

182,3

213,1

науково-технічні послуги

3,0

19,0

43,7

33,8

6.7.  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ

ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ

(у фактичних цінах; млн.грн.)

1995

2000

2001

2002

Всього

111,3

381,5

401,6

432,4

у тому числі за рахунок

держбюджету

35,2

122,7

119,2

111,1

власних коштів

0,7

2,9

20,6

5,3

коштів замовників:

      України

49,0

170,1

165,9

205,5

      іноземних держав

16,6

80,4

80,6

97,3

інших джерел

9,8

5,3

15,3

13,2


6.8. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАНИХ РОЗРОБОК

ЗА СЕКТОРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

(одиниць)

Кіль-

У тому числі зі створення нових видів

кість

виробів

сортів

 розро-

всього

в  т.ч.

техно

матері-

рослин

мето-

інші

бок

техніки

логій

алів

та

дів,

порід

теорій

тварин

Всього

2001 рік

5753

978

978

472

271

45

236

3751

2002 рік

6085

1676

1676

699

105

45

584

2976

у тому числі за секторами

державний

2001 рік

547

20

20

87

19

43

112

266

2002 рік

723

88

88

121

32

38

201

243

підприємницький

2001 рік

4501

888

888

271

234

1

25

3082

2002 рік

4541

1462

1462

443

43

2

158

2433

вищої освіти

2001 рік

705

70

70

114

18

1

99

403

2002 рік

821

126

126

135

30

5

225

300