Експрес-доповідь про стан науки, інновацій та інформатики в Харківській області, страница 2

6.2.  ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДОКТОРІВ НАУК

(осіб)

1995

2000*

2001*

2002*

Всього

1410

1468

1524

1604

Розподіл за віком, років

до 30

-

-

-

-

31-40

50

37

32

32

41-50

269

258

237

235

51-55

199

232

259

259

56-60

360

220

199

204

61-70

373

539

578

625

                    старші 70 років

159

182

219

249

Із загальної кількості мають вчене звання

  академіка

191

218

229

221

  член-кореспондента

74

83

90

94

  професора

804

758

815

954

  доцента

183

272

269

215

  старшого наукового співробітника

330

329

330

332

*Станом на 1 жовтня


6.3.  ЧИСЕЛЬНІСТЬ КАНДИДАТІВ НАУК

(осіб)

1996

2000*

2001*

2002*

Всього

9017

8700

9022

9765

Розподіл за віком, років

до 30

153

318

369

446

31-40

1657

1397

1406

1570

41-50

2728

2363

2373

2546

51-55

1066

1448

1522

1536

56-60

2021

1065

961

1014

61-70

1180

1810

2027

2261

                  старші 70 років

212

299

364

392

Із загальної кількості мають вчене звання

  академіка

50

50

51

50

  член-кореспондента

78

83

80

85

  професора

184

188

197

214

  доцента

3781

3413

3540

3861

  старшого наукового співробітника

1242

1047

1042

1080

______________

*Станом на 1 жовтня

6.4.  ВИЇЗД НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

(осіб)

Фахівці, що мають науковий ступінь

доктора наук

кандидата наук

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Всього

6

9

9

31

43

41

у тому числі до країн

Австралія

-

-

1

-

-

-

Аргентина

1

-

-

-

-

-

Великобританія

-

1

2

-

-

-

Ізраїль

-

1

-

4

1

-

Канада

-

-

-

5

2

6

Колумбія

-

-

1

-

-

-

Мексика

-

1

1

-

-

-

Нідерланди

-

-

1

-

Німеччина

2

1

1

4

13

9

Польща

-

1

-

-

-

1

Росія

-

1

-

3

10

6

США

3

3

-

11

11

6

Туреччина

-

-

2

-

-

-

Швеція

-

1

-

-

-

-

Інші

-

-

-

4

6

13