Експрес-доповідь про стан науки, інновацій та інформатики в Харківській області, страница 6

6.15.  ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

(відсотків)

1995

2000

2001

2002

Вся продукція

100,0

100,0

100,0

100,0

у тому числі

  освоєна вперше в Україні

3,5

9,4

9,2

3,9

з неї принципово нова

1,2

8,3

6,3

2,7

  нова експортна продукція

1,0

1,1

5,8

2,1

                  у тому числі реалізована за ВКВ

0,2

0,4

5,0

1,8

6.16.  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ  (ОРГАНІЗАЦІЙ) ПО СТВОРЕННЮ

І ВИКОРИСТАННЮ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

1995

2000

2001

2002

Число авторів, які подали пропозиції,

чоловік

3857

3674

4209

4256

Подано заявок на видачу охоронних

документів, одиниць

  на винаходи

475

615

686

779

  на корисні моделі

5

20

33

37

  на промислові зразки

9

42

59

96

Отримано охоронних документів, одиниць

  на винаходи

455

463

985

932

  на корисні моделі

-

28

31

26

  на промислові зразки

20

15

36

61

Кількість використаних об’єктів

промислової власності, одиниць

  винаходів

163

186

331

424

  корисних моделей

7

11

7

13

  промислових зразків

16

46

54

75

  раціоналізаторських пропозицій

2261

1735

2151

2200

Витрати, пов’язані з охороною прав на

об’єкти промислової власності, тис.грн.

346,0

988,9

1702,6

1642,1

Прибуток (доход) від використання

об’єктів промислової власності, тис.грн.

2151,2

9903,3

11708,5

24618,5

6.17.  ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ  ОРГАНІЗАЦІЙ  (ПІДПРИЄМСТВ)  ЗАСОБАМИ

 ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ  ТЕХНІКИ

(одиниць)

2000*

2001

2002

Всього

42328

64413

78005

       у тому числі

великі ЕОМ (мейнфрейми)

46

29

25

середні ЕОМ типу “СМ”

488

354

259

персональні ЕОМ

41794

64030

77721

* Станом  на 1 січня