Вивчення програмних продуктів Microsoft Word і Excel (Звіт по комп'ютерній практиці), страница 7

28.  Значення графи «Сумма заработка» розрахувати як добуток значень графи «Почасовая оплата труда», кількість годин у робочому дні (8) і графи «Количество отработанных дней».

29.  У вікні файлу Табель для співробітника Бігового змінити значення будь-яких п'яти робочих днів місяця на "К"(відрядження) і простежити зміни в обох таблицях.

Результати виконання

1.  Я установив альбомну орієнтацію сторінки.

2.  Установив ширину рядків С-АК рівної 3,8 пт.

3.  Об'єднавши комірки N3 і O3, ввів у них функцію поточна дата, задавши для них формат М(місяць) і жирний шрифт.

4.  Об'єднавши комірки Q3 і R3, ввів у них функцію РІК, і функцію СЬОГОДНІ в якості вкладеної. Вийшла наступна функція: =ГОД(СЕГОДНЯ()).

5.  Починаючи з комірки А5, увів шапку таблиці, установивши необхідні вирівнювання, орієнтацію і шрифт.

6.  З комірки С6 увів числа днів місяця.

7.  Починаючи з комірки А7 увів прізвища працівників.

8.  Створивши новий список автозаполнения, заповнив графу «Должность».

9.  Вставив нову строку перед 12-ю строкою. Добавив нове прізвище.

10.  Розкреслив таблицю згідно до зразка.

11.  Замалював комірки з вихідними днями. Поставив кількість робочих годин, відпустки, відрядження і хвороби.

12.  В комірці AН7, використовуючи функцію СЧЁТ, отримав кількість відпрацьованих днів кожним з працівників. Вийшла наступна функція: =СЧЁТ(C7:AG7)

13.  В комірці AI7 розрахував кількість днів хвороби, використавши функцію ЕСЛИ і СЧЁТЕСЛИ як вкладену. Причому передбачив, що якщо значення дорівнює 0, то в осередок заноситься  ”-”. Вона була такою: = ЕСЛИ ( СЧЁТЕСЛИ ( C7 : AG7 ; "Б/Л" ) = 0 ; "-"; СЧЁТЕСЛИ (C7 : AG7 ; "Б/Л" ) )

14.  Використав аналогічні функції для знаходження днів відрядження і відпустки. Вони мали такий вигляд: =ЕСЛИ (СЧЁТЕСЛИ (C8:AG8;"ОТ")=0;"-";СЧЁТЕСЛИ(C8:AG8;"ОТ"))

=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C10:AG10;"К")=0;"-";СЧЁТЕСЛИ(C10:AG10; "К"))

15.  Скопіював ці формули для всіх працівників.

16.  Знизу таблиці вивів дані останніх строк.

17.  У комірку праворуч від тексту „Номера приказов см. в.” вставив у вигляді значка додатка документ MS Word, в якому введений текст договору.

18.  Перегляну вміст упровадженого документа, двічі клацнувши на об’єкті.

19.  Зберіг таблицю з назвою Табель.

20.  Створив нову книгу з одного листка.

21.  Ввів назву і шапку таблиці 2.

22.  Зберіг таблицю з ім’ям Ведомость.

23.  Розмістив на екрані поряд вікна Табель і Ведомость.

24.  Скопіював прізвища з таблиці 1 до таблиці 2.

25.  Заповнив графу „Почасовая оплата труда” в діапазоні від $2 до $20 у годину.

26.  Встановив для граф „Почасовая оплата труда” і „Сумма заработка” формат грошовий.

27.  Значення графи „Количество отработанных дней” отримав з вікна файла Табель.

28.  Отримав значення графи „Сумма заработка” помноживши, за допомогою функції ПРОИЗВЕД, кількість годин у робочому дні (8) на значення графи „Почасовая оплата труда” і на значення графи „Количество отработанных дней”.

29.  У вікні файла Табель для співробітника Берегового змінивши п’ять робочих днів на „К” (відрядження) прослідкував за змінами в обох таблицях.

Висновок.

На комп’ютерний практиці ми працювали з такими програмами як Microsoft Word і Excel. Розглянули загальні положення цих програм: для чого вони існують, функції, загальний вигляд. Виконали індивідуальне завдання яке складалось з фінансових задач, роботи з функціями Excel, електронними таблицями, діаграмами та текстовим редактором  Microsoft Word. На цій практиці ми дізнались дуже багато нового та цікавого для себе, інформацію та досвід які в майбутньому допоможуть нам опанувати професію економіста.

Список літератури

1.  Глушаков С.В.,Сурядный А.С. Microsoft office 2000 Учебный курс. Х.: "ФОЛИО", 2002 – 656 с.

2.  Нильсен Д. Microsoft 97: Справочник – СПб.: Питер, 1999 - 320с.

3.  Марк Додж Стингсон " Эффективная работа с Microsoft Excel 2000".

4.  Караберг К. Бизнес – анализ с помощью Excel : пер. с англ. – К.: - М.: Диалектика; 1999 – 439 с.