Вивчення програмних продуктів Microsoft Word і Excel (Звіт по комп'ютерній практиці), страница 5

ПУО(нач_вартість;ост_вартість;час_експлуатації;нач_період;кін_період;коефіцієнт;без_перемикання)

Нач.вартість — витрати на придбання активу.

Ост.вартість — вартість наприкінці періоду амортизації (іноді називається залишковою вартістю майна).

Время експлуатації — кількість періодів, за які власність амортизується (іноді називається періодом амортизації).

Нач.період — початковий період, для якого обчислюється амортизація. Нач.період повинен бути заданий у тих же одиницях, що й час.експлуатації.

Кін.період — кінцевий період, для якого обчислюється амортизація. Кін.період повинен бути заданий у тих же одиницях, що й час.експлуатації.

Коефіцієнт - процентна ставка залишку, що знижується. Якщо коефіцієнт опущений, то він покладається рівним 2 (метод подвоєного відсотка із залишку, що знижується). Якщо потрібно використати інший метод обчислення амортизації, зміните значення аргументу коефіцієнт. Опис методу подвоєного відсотка із залишку, що знижується див. ДУО.

Без перемикання — логічне значення, що визначає,  чи варто використати лінійну амортизацію в тому випадку, коли амортизація перевищує величину, розраховану методом залишку, що знижується.

·  Если аргумент без перемикання має значення ІСТИНА, то Microsoft Excel не перемикається на метод нарахування лінійної амортизації, навіть якщо амортизація більше величини, обчисленої методом залишку, що знижується.

·  Якщо аргумент без перемикання має значення НЕПРАВДА або опущена, то Microsoft Excel перемикається на метод нарахування лінійної амортизації, якщо амортизація більше величини, розрахованої методом залишку, що знижується.

Всі аргументи, за винятком аргументу без перемикання, повинні бути позитивними числами.

13) Пусть кредит 250 денежных единиц выдан на 5 лет под 10% годовых. Долг погашается равными частями один  раз в год. Вычислить сумму периодических выплат, а также основные платежи и платежи по процентам за 5-й год.

кредит

250

n

10%

период

5

Вычислить сумму периодических выплат ?

-65.95р.

основные платежи ?

-59.95р.

платежи по процентам за 5-й год?

0

Для розв’язання цієї задачі була використана функція ОСПЛТ. Вона повертає величину платежу в погашення основної суми по інвестиції за даний період на основі сталості періодичних платежів і сталості процентної ставки.

ОСПЛТ(ставка;період;кпер;пс;бс;тип)

Більше докладний опис аргументів функції ОСПЛТ див. в описі функції ПС.

Ставка — процентна ставка за період.

Період — задає період, значення повинне бути в інтервалі від 1 до «кпер».

Кпер — загальне число періодів виплат річної ренти.

Пс - наведена вартість, тобто загальна сума, що рівноцінна ряду майбутніх платежів.

Бс — необхідне значення майбутньої вартості, або залишку засобів після останньої виплати. Якщо аргумент бс опущений, то він покладається рівним 0 (нулю), тобто для позики, наприклад, значення бс дорівнює 0.

Тип — число 0 або 1, що позначає, коли повинна вироблятися виплата.

15) Вычислить амортизацию автомобиля по методу вычисления двойного процента со снижающегося остатка (функция ПДОБ) за второй год эксплуатации, если известно, что он куплен за 12000$., будет служить 5 лет и остаточная стоимость на конец периода будет равна 2000$.

Вычислить амортизацию

7,680.00р.

куплен за

12000

остаточная стоимость

2000

служить

5

           Для розв’язання цієї задачі була використана функція ПУО.

16) Вычислить сумму выплат по амортизации офисного компьютера за второй год службы если известно, что он куплен за 1950грн., будет служить три года и остаточная стоимость на конец периода будет равна 400грн. Амортизацию вычислить по методу весовых коэффициентов.

Вычислить сумму выплат по амортизации

471.71р.

куплен за

1950

служить

3

остаточная стоимость

400