Вивчення програмних продуктів Microsoft Word і Excel (Звіт по комп'ютерній практиці)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Кафедра комп'ютерного моделювання й інформаційних технологій

ЗВІТ

по комп'ютерній практиці

«Вивчення програмних продуктів Microsoft Word і Excel»

Виконав:

студент групи ЄП - 21

Каширцев В.С.

Перевірила:

доц. Мироненко В.В.

Харків 2005

Зміст

1.  Загальні відомості про програмний продукт Microsoft Excel................3

2.  Індивідуальне завдання..............................................................................9

3.  Результати виконання................................................................................21

4.  Висновки.....................................................................................................25

Список використаної літератури...................................................................26

1.  Загальні відомості про програмний продукт Microsoft Excel

    В Excel користувач може зберегти багато часу, використовуючи функції. Час економиться і в випадку використання посилань на інші комірки – замість виконання усіх обчислень для отримання результатів в одній комірці. Він має потужні обчислювальні можливості, засобами ділової графіки, обробки текстів, ведення баз даних.

Робота з табличним процесором Excel дозволяє:

1.  використовувати для зберігання взаємопов’язаних таблиць робочу книгу, яка складається з окремих листків, можна процесі роботи видаляти, перейменовувати, переставляти місцями, копіювати та скрывать;

2.  застосовувати засоби корегування даних в таблиці, використовуючи широкий спектр можливостей роботи з фрагментами;

3.  для розрахунків, окрім написання формул, використовувати великий набір вбудованих функцій, для створення яких можна використовувати Майстер функцій;

4.  застосовувати назви для посилань на комірки, які часто використовуються;

5.  оформлювати таблиці з застосування різних шрифтів, вирівнювання тексту чисел, зміни ширини стовпців та висоти строк, затінення та оформлення комірок;

6.  застосовувати різні формати відображення числових даних;

7.  для графічного представлення даних робочого листа застосовувати різні діаграми; певним чином оформлювати їх та друкувати;

8.  швидко створювати нумеровані списки й списки - бюлетені, що полегшують читання й розуміння тексту, а також ієрархічні списки – списки, які мають багато рівнів, корисні для структурування юридичних і технічних документів;

9.  для розміщення стовпців чисел і тексту використовувати таблиці, що значно простіше, ніж оформляти текст за допомогою табуляції. Крім того, за допомогою таблиць зручно розташовувати текст абзацами друг напроти друга або різних способів розміщення тексту щодо графічних вставок;

10.  вводити текст з використанням газетних стовпчиків;

11.  здійснювати вставку в документ діаграм, готових графічних об'єктів або власних малюнків;

12.  використовувати готові файли шаблонів і форм для створення нових документів;

13.  виконати арифметичні обчислення;

14.  використовувати засоби, що дозволяють легко редагувати документи й поєднувати коментарі рецензентів - примітки, виправлення й розсилання документів;

15.  включати в документ алфавітні покажчики, змісти й покажчики малюнків;

16.  здійснювати обмін інформацією з іншими додатками;

17.  робити об'єднання документів шляхом злиття.

Розглянемо функції, які можуть використовуватись в Excel на прикладі категорії "статистичні" функції. Тобто, функції – це програма, яка обчислює спеціальні величини: стогове значення, середнє значення, величину щомісячних відсоткових відрахувань або середнє геометричне групи чисел. Кожна функція має власний синтаксис, який необхідно додержуватись, щоб програма працювала правильно. Отже, категорія "статистичні" (Statistical) функції обчислює середнє значення, найбільше та найменше числа, коефіцієнти розподілу Студента: тестує на незалежність вибірки.

1-й семестр

№ п/п

Назва дисципліни

Прізвише професора або доцента

Екзаменаційна оцінка

1

Правознавство

Касинюк

4

2

Політологія

Корогодов

4

3

Історія України

Яценко

4

4

Укр. ділова мова

Решетова

4

5

Іст.філ.думки

Білик

4

Сер. бал

4

Макс

4

Мін

4

Медіана

4

Похожие материалы

Информация о работе