Вивчення програмних продуктів Microsoft Word і Excel (Звіт по комп'ютерній практиці), страница 3

Плт— виплата, вироблена в кожний період і не мінлива за увесь час виплати ренти. Звичайно виплати включають основні платежі й платежі по відсотках, але не включають інших зборів або податків. Наприклад, щомісячна виплата по чотирирічній позиці в 10 000 руб. під 12 відсотків річних складе 263,33 руб. Як значення аргументу виплата потрібно ввести у формулу число -263,33.

Бс— необхідне значення майбутньої вартості або залишку засобів після останньої виплати. Якщо аргумент опущений, він покладається рівним 0 (майбутня вартість позики, наприклад, дорівнює 0). Наприклад, якщо передбачається нагромадити 50000 руб. для оплати спеціального проекту протягом 18 років, те 50 000 руб. це і є майбутня вартість. Можна зробити припущення про збереження заданої процентної ставки й визначити, скільки потрібно відкладати щомісяця.

Тип— число 0 або 1, що позначає, коли повинна вироблятися виплата.

2)  Организации предоставлена ссуда 100 млн. грн. под 10% годовых с 01.04 по 01.07 сего года. Определить подлежащую возврату сумму. Долг гасится единовременным платежом.

ссуда

1E+12

n

10%

период

90

возврат ?

-1,024,113,689,084.69р.

Для розв’язання цієї задачі була використана функція БС. Вона повертає майбутню вартість інвестиції на основі періодичних постійних (рівних по величині сум) платежів і постійної процентної ставки.

БС(ставка;кпер;плт;пс;тип)

Ставка— це процентна ставка за період.

Кпер— це загальне число періодів платежів по аннуітету.

Плт— це виплата, вироблена в кожний період; це значення не може мінятися протягом усього періоду виплат. Звичайно ПЛТ складається з основного платежу й платежу по відсотках, але не включає інших податків і зборів. Якщо аргумент опущений, повинне бути зазначене значення аргументу ПС.

Пс— це наведена до сучасний момент вартість або загальна сума, що на сучасний момент рівноцінний ряду майбутніх платежів. Якщо аргумент ПС опущений, то він покладається рівним 0. У цьому випадку повинне бути зазначене значення аргументу ПЛТ.

Тип— це число 0 або 1, що позначає, коли повинна вироблятися виплата. Якщо цей аргумент опущений, то він покладається рівним 0.

3) Предположим, что необходимо взять ссуду в размере 10000 $ на 5 лет. Определить сумму ежемесячных выплат, если считать, что процентная ставка составляет10%.

ссуда

10000

период

5 лет

выпалата раз в месяц

-212.47р.

n

10%

Для розв’язання цієї задачі була використана функція ПЛТ. Вона повертає суму періодичного платежу для аннуітета на основі сталості сум платежів і сталості процентної ставки.

ПЛТ(ставка;кпер;пс;бс;тип)

Ставка— процентна ставка по позичці.

Кпер— загальне число виплат по позичці.

Пс— наведена до сучасний момент вартість, або загальна сума, що на сучасний момент рівноцінний ряду майбутніх платежів, називана також основною сумою.

Бс— необхідне значення майбутньої вартості, або залишку засобів після останньої виплати. Якщо аргумент БС опущений, то він покладається рівним 0 (нулю), тобто для позики, наприклад, значення БС дорівнює 0.

Тип— число 0 (нуль) або 1, що позначає, коли повинна вироблятися виплата.

4)  Предположим, Вами была взята ссуда в размере 1000$ под процентную ставку 10 %. Допустим, Вы можете возвращать 10 $ ежемесячно. На какой срок растянется у Вас выплата долга?

ссуда

1000

n

10%

выплата ежемесячно ь

10

срок выплаты ?

-73.03894515

Для розв’язання цієї задачі була використана функція КПЕР. Вона повертає загальна кількість періодів виплати для інвестиції на основі періодичних постійних виплат і постійної процентної ставки.

КПЕР(ставка;плт;пс;бс;тип)

Ставка— процентна ставка за період.

Плт— виплата, вироблена в кожний період; це значення не може мінятися протягом усього періоду виплат. Звичайно платіж складається з основного платежу й платежу по відсотках і не включає податків і зборів.

Пс— наведена до сучасний момент вартість або загальна сума, що на сучасний момент рівноцінний ряду майбутніх платежів.