Вивчення програмних продуктів Microsoft Word і Excel (Звіт по комп'ютерній практиці), страница 6

Для розв’язання цієї задачі була використана функція ФУО. Вона повертає  величину амортизації активу для заданого періоду, розраховану методом фіксованого зменшення залишку.

ФУО(нач.вартість;ост.вартість;час експлуатації;період;місяці)

Нач.вартість — це витрати на придбання активу.

Ост.вартість — це вартість наприкінці періоду амортизації (іноді називається залишковою вартістю активу).

Время_експлуатації — це кількість періодів, за які власність амортизується (іноді називається періодом амортизації).

Період — це період, для якого потрібно обчислити амортизацію. Період повинен бути обмірюваний у тих же одиницях, що й час експлуатації.

Місяці — це кількість місяців у першому році. Якщо аргумент «місяці» опущений, то передбачається, що він дорівнює 12.

17) Какой вклад нужно сделать под 15% в месяц, чтобы снимать ежемесячно 50,000грн в течение 2-х лет?

Какой вклад нужно сделать

-321,688.57р.

n

15%

чтобы снимать ежемесячно

50000

период

2

              Для розв’язання цієї задачі була використана функція ПС.

Завдання №2

1.  У новій Книзі для Листа 1 установити орієнтацію сторінки альбомна.

2.  Установити ширину стовпців С-АК рівної 3,8 пт.

3.  Увести верхню частину таблиці

·  об'єднати комірки N3 і O3; ввести в об'єднані комірки функцію поточна дата; задати для них формат М (місяць) і жирний шрифт;

·  об'єднати комірки Q3 і R3; ввести в об'єднані комірки функцію рік, і функцію сьогодні в якості вкладеної.

4.  Починаючи з комірки А5, увести шапку (голівку) таблиці, установивши необхідне вирівнювання, орієнтацію і шрифт.

5.  З комірки С6 увести послідовність чисел днів місяця.

6.  Увести прізвища працівників відділу з комірки А7.

7.  Створити новий список автозаполнения з назвами посад у зазначеному порядку.

8.  В комірці В7 увести "начальник" і застосувати для всього діапазону посад Список автозаполнения.

9.  Уставити новий рядок перед 12-м рядком. Увести нове прізвище, назву посади вибрати зі Списку, використовуючи контекстне меню.

10.  Розкреслити таблицю.

11.  Заповнити комірки з вихідними днями(контрастним  чи кольором штрихом) відповідно до календаря поточного місяця, увести кількість робочих годин, дні відпусток(ОТ), відряджень(К), хвороби(Б/Л) для всіх співробітників відділу.

12.  В комірці АН7, використовуючи функцію рахунок, одержати кількість відпрацьованих співробітником днів за місяць.

13.  В комірці АІ7 розрахувати кількість днів хвороби, використовуючи функцію ЕСЛИ і функцію СЧЕТЕСЛИ в якості вкладеної. Передбачити, що якщо ця кількість дорівнює 0, то в комірку заноситься "пробіл".

14.  Аналогічні формули використовувати для розрахунку кількості днів відряджень і відпустки.

15.  Скопіювати уведені формули для всіх співробітників.

16.  Унизу таблиці ввести дані останніх рядків.

17.  17.          В комірку праворуч від тексту "Номера договоров см. в" вставити у виді значка додатка документ MS Word, у який увести довільний текст договору. Для повернення в Excel задати команду Файл ► Закрити і повернутися.

18.  Подивитися уміст упровадженого документа, двічі клацнувши на об'єкті.

19.  Зберегти таблицю з ім'ям "Табель".

20.  Створити нову книгу з одного листа.

21.  Увести назву і шапку (голівку) таблиці 2.

22.  Зберегти таблицю з ім'ям «Ведомость».

23.  Розташувати на екрані поруч вікна Табель і Ведомость.

24.  Скопіювати прізвища з таблиці 1 у таблицю 2.

25.  Заповнити графу "Почасовая оплата труда". Розмір погодинної оплати ввести в діапазоні від $2-$20 у годину.

26.  Установити для граф «Почасовая оплата труда» и «Сумма заработка» формат грошовий(попередньо установивши Грошову одиницю $).

27.  Значення графи «Количество отработанных дней» одержати з вікна файлу Табель:

·  почати введення адресного посилання зі знака "=",

·  указати мишею на відповідну комірку у вікні файлу Табель, закончить ввод формулы,

·  перед копіюванням формули в інші комірки даної графи скасувати абсолютне посилання на адресу комірки файлу Табель.