Вивчення програмних продуктів Microsoft Word і Excel (Звіт по комп'ютерній практиці), страница 4

Бс— необхідне значення майбутньої вартості або залишку засобів після останньої виплати. Якщо аргумент БС опущений, то він покладається рівним 0 (наприклад, БЗС для позики дорівнює 0).

Тип— число 0 або 1, що позначає, коли повинна вироблятися виплата.

5) Вычислить сумму месячной амортизации офисного компьютера, если известно, что он куплен за 1950грн., будет служить три года и остаточная стоимость на конец периода будет равна 400грн. Амортизацию вычислить по методу равномерного износа.

сумму месячной амортизации  ?

516.67р.

куплен за

1950

служить

три года

остаточная стоимость

400

Для розв’язання цієї задачі була використана функція АПЛ. Вона повертає величину амортизації активу за один період, розраховану лінійним методом.

АПЛ(нач.стоимость;ост.стоимость;час експлуатации)

Нач.стоимость— витрати на придбання активу.

Ост.стоимость— вартість наприкінці періоду амортизації (іноді називається залишковою вартістю активу).

Время експлуатации— кількість періодів, за які актив амортизується (іноді називається періодом амортизації).

6) Какова будет общая сумма на счете через 10 лет, если ежегодно вкладывать 1,000 при 9% годовых?

общая сумма ?

15,192.93р.

период

10 лет

ежегодно вкладывать

1000

n

9%

Для розв’язання цієї задачі була використана функція БС.

7) 1 января 1999 года 100,000грн было вложено под 120% в год. Какая сумма будет к 1 января 2005 года?

период

6

вклад

100000

n

120%

Какая сумма будет ?

-11,337,990.40р.

           Для розв’язання цієї задачі була використана функція БС.

8) Сколько средств нужно поместить под 180% годовых 1 января 2005 года, чтобы 1 января 2006 года получить 1000,000грн?

Сколько средств нужно поместить ?

-357,142.86р.

n

180%

получить

1000000

период

1

            Для розв’язання цієї задачі була використана функція ПС.

9) 700,000грн вложено под 12% в месяц 1 января 2003 года. Сколько можно снимать ежемесячно, чтобы к 2004 году на счету ничего не осталось?

вклад

700000

n

12%

Сколько можно снимать ежемесячно ?

-29,005.77р.

срок

12

             Для розв’язання цієї задачі була використана функція ПЛТ.

10) Сколько средств будет в фонде при 15% в месяц через 5 лет, если в конце каждого года сумма вклада  составит 5,000,000грн?

Сколько средств будет в фонде ?

860,518,400.00р.

n,ежемесячно

15%

период

5

в конце 1 года

5000000

               Для розв’язання цієї задачі була використана функція БС.

11) Какую сумму нужно вкладывать под 170% ежегодно, начиная с 1 января 2003 года  для того, чтобы накопить 10,000.000 к 1 января  2006 года?

Вклад ?

-909,918.11р.

n, ежегодно

170%

накопление

10000000

период

3

                Для розв’язання цієї задачі була використана функція ПЛТ.

12) Вычислить амортизацию офисного компьютера по методу вычисления двойного процента со снижающегося остатка (функция ПДОБ) за 6 месяцев второго года эксплуатации, если известно, что он куплен за 1950грн., будет служить три года и остаточная стоимость на конец периода будет равна 400грн.

Вычислить амортизацию?

1,253.04р.

период

6 месяцев второго года эксплуатации

куплен за

1950

будет служить

3

остаточная стоимость на конец периода будет

400

Для розв’язання цієї задачі була використана функція ПУО. Вона повертає величину амортизації активу для будь-якого обраного періоду, у тому числі для часткових періодів, з використанням методу подвійного зменшення залишку або іншого зазначеного методу.