Проектування нової залізниці на пагорбковій місцевісті з невеликою кількістю річок, страница 6

      Спу= (4,18+0,72+1,19+0,18+0)∙15,0+60,8∙0,6410=1329,62тис.грн;

      Загальні річні експлуатаційні витрати

I варіант

     С=533678,582+1402,58=535081,162 грн

IІваріант

С=473040,330+1329,62=474369,95 грн

9.ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Так як К1<К2  та С12 потрібно визначити термін за який проект з більшою вартістю будівництва окупить себе

Тому для будівництва обираємо варіантІІ.

10.ТЯГОВІ РОЗРАХУНКИ.

10.1 Розрахунок основного питомого опору руху.

10.1.1 Розрахунок основного питомого опору руху вагонів.

Основний питомий опір руху вагонів, Н/кН, розраховується за формулою

де: а,в,с – коефіцієнти, які приймаються за таблицею  ;

V – швидкість, в км/год;

q0навантаження на вісь.

Навантаження на вісь розраховується за формулою

де: m – кількість осей;

qт(і) – маса порожнього вагона 1-ї категорії, 30т.

qгр – вантажопідйомність вагона, 90т.

      β – коефіцієнт навантаження вагона, 0,85.

          Основний питомий опір руху вагонів розраховуємо для розрахункової швидкості, а для інших заносимо до таблиці 10.1.

10.1.2 Розрахунок основного питомого опору руху локомотива в режимі тяги і холостого ходу.

Основний питомий опір руху локомотивів в режимі тяги розраховується за формулою:

Визначаємо для розрахункової швидкості, а для інших швидкостей  розрахунок робимо в таблиці 10.1.

Основний питомий опір руху локомотивів у режимі холостого ходу розраховується за формулою:

Визначаємо для розрахункової швидкості, а для інших швидкостей  розрахунок робимо в таблиці 10.1.

10.1.3 Основний питомий опір поїзда.

Основний питомий опір руху поїзда розраховується за формулою:

а) в режимі тяги:

в) в режимі холостого ходу:

де: αл - масова частина локомотива від маси состава,

    αв – масова частка вагонів від маси состава.

10.2 Розрахунок маси состава.

При проектуваннізалізницьмаса состава розраховується за умови, що состав рухається по керівному ухилу з розрахунковою швидкістю:

де: Fрозрахункова сила тяги локомотива при розрахунковій швидкості;

    ір – керівний ухил, ‰

g– прискорення вільного падіння

Р – маса локомотива, для локомотива ТЄ3 Р=254т.

                                        

Визначаємо кількість вісьмивісних вагонів у складі поїзду:

q=q0∙nв=17,756=106,5

Маса нетто розраховується за формулою:

Масатари розраховується за формулою:

Співвідношення маси нетто до маси брутто:

Таблиця 10.1

V,км/ч

wo  ,H/кН

wх,H/кН

wo’’,Н/кН

wo ,Н/кН

woх ,Н/кН

10

2,03

2,54

0,94

0,99

1,01

20

2,22

2,76

1,03

1,09

1,12

20,5

2,23

2,85

1,04

1,19

1,13

30

2,47

3,05

1,16

1,23

1,321

40

2,78

3,4

1,31

1,38

1,48

50

3,15

3,83

1,49

1,57

1,68

60

3,58

4,32

1,7

1,22

1,94

70

4,07

4,88

1,94

2,05

2,19

80

4,62

5,52

2,2

2,32

2,48

90

5,23

6,23

3,1

3,21

3,36

100

5,9

6,9

4,22

4,3

4,43

10.3 Розрахунок питомих сил при гальмуванні

Згідно з ПТР питомі сили при гальмуванні розраховуються за формулою:

bT=1000ΨK·∙υP;

υP розрахунковий гальмівний коефіцієнт поїзда

Він розраховується за формулою:

де Кі- розрахункова гальмівна сила, яка приходиться на вісь вагона,7 кН

Ψк- коефіцієнт тертя;

для чавунних гальмівних колодок:

Значення Ψк визначаємо для розрахункової швидкості локомотива:

Значення Ψк при інших швидкостях заносимо до таблиці 10.

Визначаємо bT при розрахунковій швидкості:

bT=1000·0,153·0,39=59,67Н/кН;

Послідуючі розрахунки зводимо до таблиці 10.2

Таблиця 10.2