Проектування нової залізниці на пагорбковій місцевісті з невеликою кількістю річок, страница 4

                                                                                        ∑ 172571,295    ∑148097,54

Таблиця 7.2 Відомість підрахунку об’ємів земляних робіт.IIваріант

маси

ва

Довжина

масива,

км

Середня робоча відмітка, м

Об’єм земляних робіт на

масив,м3

hнср

hвср

Насип

Виїмка

1

2,75

2,31

68403,91

2

1,20

0,75

11572,50

3

2,60

2,33

65398,71

4

1,00

1,35

18013,75

5

2,00

1,92

39339,20

6

1,85

2,08

54859,16

7

3,60

2,05

76873,50

  ∑250015,32     ∑84445,41

7.1 Вартість земляних робіт

Вартість земляних робіт визначається за формулою:

Кзр=Qпр·а;

де:Qпр – сумарний об’єм земляних робіт по головних і станційних коліях,     тис.м3;

       а – середня вартість розробки 1 м3 земляних робіт, грн.

Визначаємо середній по кілометровий об’єм земляних робіт по головній колії:

де: L – довжина колії, км;

 Після чого встановлюємо категорію важкості будівництва.

I варіант:


I категорія важкості, а=15,0грн

Кзр=320,669·15,0=4810,035тис.грн

II варіант:

I категорія важкості, а=15,0грн

Кзр=334,461·15,0=5016,915тис.м3/км

7.2 Вартість штучних споруд.

Вартість штучних споруд визначається з графіків залежності вартості штучних споруд від висоти насипу.

Розрахунок ведемо в табличній формі.

Таблиця 7.3 Вартість штучних споруд.

№ п/п

Тип

споруди

Висота насипу, м

Вартість споруди, тис.грн

I варіант

II варіант

I варіант

II варіант

1

ПЗБТ×3

3,20

3,20

615

615

7.3 Вартість верхньої будови головних колій.

Для нашої лінії приймаємо таку верхню будову колії:

    рейки – Р65;

   шпали – залізобетонні;

  баласт – двошаровий.

Для такої верхньої будови колії вартість 1км становить: 85,8 тис.грн.

Визначаємо вартість верхньої будови колії на ділянці:

I варіант:

Квбк=85,8·15,0=1287,00 тис. грн.

II варіант:

Квбк=85,8·15,0=1287,00 тис. грн.

7.4 Вартість роздільних пунктів.

Приймаємо роздільний пункт: роз’їзд з двома прийомо - відправочними коліями довжиною 850м; рейки Р65, тепловозна тяга.

Вартість даного роздільного пункту становить: 278,0 тис.грн

Визначаємо вартість роздільних пунктів на ділянці:

Iваріант:

Крп=0,76·278=211,28тис.грн

IIваріант:

Крп=0,64·278=177,92тис.грн

7.5 Загальна будівельна вартість ділянки залізниці.

Загальну будівельну вартість ділянки залізниці для цілей порівняння варіантів можна визначити за формулою:

К=Кзршсвбкрпоу;

де: Кзр – вартість робіт по земляному полотну головних і станційних колій з урахуванням додаткових і укріплювальних робіт;

       Кшс – вартість робіт по штучних спорудам на перегонах і роздільних пунктах;

       Квбк  – вартість робіт по верхній будові головних колій на перегонах;

      Крп – вартість роздільних пунктів;

      Коу – вартість особливих улаштувань;

Iваріант:

К=4810,035+615+1287,00+211,28=6923,315тис.грн

II варіант:

К=5016,915+615+1287,00+177,92=7096,835тис.грн

Всі отримані результати підрахунку будівельної вартості запроектованих варіантів ділянки нової залізниці заносимо в таблицю.

Таблиця 7. 4Відомість будівельних витрат.

Назва показників

1варіант

2варіант

1. Вартість земляних робіт, тис.грн

4810,035

7096,835

2. Вартість штучних споруд, тис.грн

615,00

615,00

3. Вартість верхньої будови колії, тис.грн

1287,00

1287,00

4. Вартість роздільних пунктів, тис.грн

211,28

177,92

Сумарна будівельна вартість, тис.грн

6923,315

7096,835

Будівельна вартість одного кілометра, тис.грн

461,554

473,122


8.  РОЗРАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ.