Проектування нової залізниці на пагорбковій місцевісті з невеликою кількістю річок, страница 5

Річні експлуатаційні витрати визначаються за формулою:

С=Сдвпу;

де: Сдв – річні експлуатаційні витрати, пропорційні розмірам руху;

     Спу – річні експлуатаційні витрати, по утриманню постійних улаштувань.

Експлуатаційні витрати пропорційні розмірам руху, визначаються за формулою:

Сдвт·Nто·Nо;

де: Ст і Со – експлуатаційні витрати по пересуванню одного вантажного потягу в напрямку «туди» і «назад», грн./поїзд

   Nт і Nо – приведене річне число вантажних поїздів в напрямку «туди» і «назад», визначається за формулами:

Nт=Nгр(т)+365µ·nпс;

Nо=Nгр(о)+365µ·nпс;

де: Nгр(о) і Nгр(т) – річне число вантажних потягів відповідно «туди» і «назад» визначається на 10 рік експлуатації;

nпс – число пар пасажирських потягів за добу на 10 рік експлуатації;

    µ - коефіцієнт приведення експлуатаційних витрат на пасажирський потяг до вантажного:

де: Qпс – вага складу пасажирського потягу;

Qсередня вага складу брутто;

Число вантажних потягів по напрямку визначаємо:

на розрахунковий термін за напрямком «туди» і «назад»;

     η-коефіцієнт переходу від ваги складу брутто до ваги нетто(η=0,6÷0,7)

Ст(о) –визначається в табличній формі, за допомогою графіків залежності вартості пересування одного вантажного потягу в напрямку «туди» і «назад» від керуючого нахилу.

Таблиця 8.1 Визначення експлуатаційних витрат.I варіант

№ п/п

Довжина l,км

          Нахил

       С на 1 км

   С на елемент

   туди

  назад

   туди

  назад

  туди

  назад

1

1,25

0

0

2,34

2,34

2,925

2,925

2

4,00

-3

3

1,673

2,69

6,692

10,76

3

1,75

4

-4

3,2

1,74

5,60

3,045

4

2,00

-3

3

1,673

2,69

3,346

5,38

5

1,25

3

-3

2,69

1,673

3,363

2,091

6

1,75

-5

5

2,80

3,75

4,90

6,563

7

1,00

8

-8

5,4

2,4

5,40

2,40

8

2,00

1

-1

1,62

0,61

1,62

0,61

33,846     33,774

Таблиця 8.2 Визначення експлуатаційних витрат.IIваріант

№ п/п

Довжинаl,км

          Нахил

       С на 1 км

   С на елемент

   туди

  назад

   туди

  назад

  туди

  назад

1

1,00

0

0

2,34

2,34

2,34

2,34

2

5,00

-2

2

1,65

2,5

8,25

12,5

3

1,00

7

-7

3,9

2,0

3,9

2,0

4

2,00

-4

4

1,74

3,2

3,48

6,4

5

1,00

2

-2

2,5

1,65

5,0

3,30

6

2,00

-2

2

1,65

2,5

3,30

5,0

7

1,00

5

-5

3,75

2,80

3,75

2,80

8

2,00

1

-1

1,62

0,61

1,62

0,61

31,64       ∑34,95

Розраховуємо експлуатаційні витрати по I варіанту

Nт=7473,37+365∙3,0·0,59=8119,42;

Nо=7018,683+365∙3,0·0,59=7664,733;

Сдв=33,8468119,42+33,7747664,733=533678,582;

Розраховуємо експлуатаційні витрати по II варіанту

Nт=7400,555+365∙3,0·0,59=8046,605;

Nо=6185,631+365∙3,0·0,59=6250,236;

Сдв=31,648046,605+34,956250,236=473040,330;

Експлуатаційні витрати по утриманню постійних улаштувань

Спу=(С12345)L+C7∙∙nрп;

С1…С5 – розрахункові норми по утриманню і амортизації 1 км експлуатаційної довжини лінійних улаштувань;

С7 –витрати по утриманню і амортизації одного роз’їзду;

nрп – число роз’їздів;

I варіант

Спу= (4,18+0,72+1,19+0,18+0)∙15,0+60,8∙0,7610=1402,58тис.грн;

II варіант