Проектування нової залізниці на пагорбковій місцевісті з невеликою кількістю річок, страница 3

№ ел-та

Приведений ухил

Довжина

елементу

км

Час руху

Туди

Назад

На 1км

На елемент

tТ+tн

туди

назад

туди

назад

1

0

0

1,00

0,72

0,72

0,72

0,72

1,44

2

-2

2

5,00

0,67

0,86

3,35

4,30

7,65

3

7

-7

1,00

1,82

0,67

1,82

0,67

2,49

4

-3,92

4,08

2,00

0,67

1,53

1,34

3,06

4,40

5

2

-2

1,00

0,86

0,67

0,86

0,67

1,53

6

-2

2

2,00

0,67

0,86

1,72

0,324

2,044

7

5

-5

1,00

1,78

0,67

1,78

0,67

2,45

8

1

-1

2,00

0,75

0,67

1,50

1,72

3,22

∑25,22

Визначаємо кількість роздільних пунктів для другого варіанту:

6.РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИБІР ОТВОРІВ І ТИПІВ ВОДОПРОПУСКНИХ СПОРУД.

В залежності від умов утворення стоків поверхневих вод може бути:

1. Зливовим, який виникає в результаті сильних злив та осінніх дощів;

2. Сніговим, який виникає в результаті снігового танення.

Найбільша кількість води, яка протикає до штучної споруди, в результаті стоку знаходиться в залежності від ряду факторів: метеорологічні умови району проектування, розміру та обрізу басейну в плані, величини повздовжнього ухилу логу, поперечного перерізу логу, поглинаючої здатності ґрунтів, затримуючої здатності басейну.

 Кліматичний район проектування – 2В

Категорія ґрунту розрахункового басейну – II

В залежності від вище вказаних даних та площі басейну, ухилу логу визначаємо по номограмі розрахункові та максимальні витрати води. І по цим даним підбираємо вид штучної споруди та отвір.

Площа басейну на місцевості визначається шляхом обходу по найвищім точкам басейну в камеральних умовах за допомогою палетки.

де: nкількість квадратів;

f – площа одного квадрату – 0,25км2

Довжина логу визначається за планом.

Його ухил розраховується за формулою:

де: Нв – відмітка логу на водорозділі;

    Ншс – відмітка дна штучної споруди,

Lл – довжина логу, км

Всі отримані дані заносимо в таблицю 6.1

Таблиця 6.1 Відомість штучних споруд.

№ басейну

Місце знаходжен

ня штучної

споруди

ПК

Площа

басейну

км2

Розра

хунков.

розхід

Qр,м3

Макс.

розхід

Qmax

м3

Висота насипу

по профілю

Вибра

ний

тип

шт.

споруди

Отвір

м

Мож

ливий

роз-

рах-й

розхід

Qp,м3

Мін.

висо-

та

наси-

пу

Варіант

1

2

1

ПК90+00

9,75

55

93

3,20

3,20

ПЗБТ×3

3×2,5

63

2,95

7.РОЗРАХУНОК ОБ’ЄМІВ РОБІТ І ЇХ ВАРТОСТІ.

Об’єм земляних робіт по головній колії на масив обчислюємо за формулами:

де: hср – середня робоча відмітка масиву;

lмас – довжина масиву.

Підрахунок виконуємо в табличній формі.

Таблиця 7.1 Відомість підрахунку об’ємів земляних робіт.Iваріант

маси

ва

Довжина

масива,

км

Середня робоча відмітка, м

Об’єм земляних робіт на

масив, м3

hнср

hвср

Насип

Виїмка

1

2,65

2,27

64446,28

2

2,60

1,71

61240,79

3

1,30

2,15

29488,875

4

1,20

2,35

41236,5

5

1,90

1,70

32176,5

6

1,95

1,70

45620,25

7

3,40

1,42

46459,64