Проектування нової залізниці на пагорбковій місцевісті з невеликою кількістю річок, страница 2

де: Нк – кінцева відмітка ділянки, яка береться з карти в горизонталях;

    Нп – початкова відмітка на ділянці;

Z – довжина ділянки, яка визначається з карти в горизонталях.

Внаслідок підрахунку ухилів місцевості на ділянці траси виявилось, що ухилів більших  за керуючий немає, значить робимо висновок, що хід вільний і виконувати корегування не потрібно.

Після уточнення напрямку залізниці на карті в горизонталях наноситься план лінії. План лінії спочатку наносять графічно, для чого виготовляють у масштабі карти шаблон кривих.

Для уточнення положення плану транспортиром вимірюють кути повороту і розраховують основні елементи кривих, а також попікетного розташування початку та кінця кривих за формулами:

ПКК=ВК-Т;           ККК=ПКК+К.

 Всі розрахунки ведемо в табличній формі.

Таблиця 4.1. Розрахунок плану лінії.

α0

R, м

Т, м

К, м

ВК, ПК

ПКК,ПК

ККК,ПК

l,м

1

-

-

-

-

-

-

-

7811,3

2

38

2000

688,7

1325,78

ПК85+00

ПК78+11,3

ПК91+37,08

-

3

-

-

-

-

-

-

-

5862,92

∑К+∑li=1325,78+13674,22=15000м

5.РОЗМІЩЕННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТІВ.

Пропускна спроможність залізниці розраховується за формулою:

де: Np – розрахункова пропускна спроможність залізниці;

    Т0 – час, що виділяється на ремонт і поточне утримання колії, Т=60хв;

    φ – коефіцієнт надійності роботи, φ=0,92-0,96

    Т – період графіка руху поїздів.

При проектуванні нових залізниць спочатку приймають звичайний графік руху поїздів, період якого розраховують за формулою:

Т=tT+tO+τ1+ τ2

де:tT,tO – час руху потяга в напрямку «туди» і «назад».

τ1,τ2 – станційні інтервали, при розробці проекту можна прийняти

τ1+ τ2=4хв

Наступна вісь роздільного пункту повинна бути розташована там де час руху буде:

Np обчислюється за формулою:

де: nгр, nпас, nсб – відповідно кількість вантажних, пасажирських та  збірних потягів.

Кількість вантажних потягів розраховується за формулою:

По запроектованому повздовжньому профілю визначаємо час руху потягу в табличній формі.

Таблиця 5.1 Розрахунок часу руху потягу.Iваріант

№ ел-та

Приведений ухил

Довжина

елементу

км

Час руху

Туди

Назад

На 1км

На елемент

tТ+tн

туди

назад

туди

назад

1

0

0

1,25

0,72

0,72

0,90

0,90

1,80

2

-3

3

4,00

0,67

1,27

2,68

5,08

7,76

3

4

-4

1,75

1,50

0,67

2,625

1,173

3,798

4

-2,96

3,06

2,00

0,67

1,275

1,34

2,55

3,89

5

3

-3

1,25

1,27

0,67

1,588

0,838

2,426

6

-5

5

1,75

0,67

1,46

1,173

2,555

3,728

7

8

-8

1,00

3,01

0,67

3,01

0,67

3,68

8

1

-1

2,00

0,75

0,67

1,50

1,34

2,84

29,92

Визначаємо кількість роздільних пунктів для першого варіанту:

Таблиця 5.2 Розрахунок часу руху потягу.II варіант