Проектування нової залізниці на пагорбковій місцевісті з невеликою кількістю річок, страница 7

V, км/год

υр, Н/кН

Ψк

bT

10

0,39

0,198

77,22

20

0,162

62,4

23,4

0,153

58,5

30

0,140

54,6

40

0,126

50,7

50

0,116

46,8

60

0,108

42,12

70

0,102

39,78

80

0,097

37,83

90

0,093

36,27

100

0,09

35,1

Характеристики локомотиву визначаємо з ПТР для тепловозів.

Малюнок 10.1 Тягові характеристики тепловоза ТЄ3

10.4 Розрахунок даних для побудови діаграм питомих рівнодіючих сил в режимі тяги.

Розрахунок даних для побудови діаграм питомих рівнодіючих сил в режимі тяги виконується в табличній формі.

Таблиця 10.3 Розрахунок даних для побудови діаграм питомих рівнодіючих сил в режимі тяги

V,км/год

wo

F

r=f-wo

10

0,99

58200

11,63

10,64

20

1,09

41310

8,26

7,17

23,4

1,19

40400

8,07

7,06

30

1,23

27160

5,43

4,2

40

1,38

20540

4,1

2,72

50

1,57

16470

3,29

1,72

60

1,22

13680

2,73

1,51

70

2,05

11400

2,28

0,23

80

2,32

9450

1,89

-0,43

90

3,21

7660

1,53

-1,63

100

4,3

6000

1,2

-3,1

10.5 Креслення кривих часу і швидкості руху поїзда.

Перед тим як почати креслення, необхідно визначити максимальні швидкості руху поїзда на ухилах і рівнодіючу(установлену) швидкість на підйомах.

Малюнок 10.1

Рівнодіюча швидкість на підйомах визначається як точка перетину ординати підйому за кривою діаграм  питомих  рівнодіючих сил.

Максимальні швидкості руху на ухилах звичайно визначають графоаналітичним методом для цього на одному кресленні будують криву підготовки до гальмування і криву швидкості при гальмуванні. Перетин цих кривих дає точку, ордината якої визначає максимальну швидкість руху на ухилі.

Криву підготовки до гальмування підраховують для двох швидкостей V=0 і V=Vmax=Vk за формулою:

S=0,278·V·tn;

Час підготовки залежить від кількості вісей в поїзді. В нашому випадку їх кількість більше 200, тому час підготовки визначаємо за формулою:

Визначаємо час підготовки до гальмування

при і=0 ‰  tn=10 с

при і=4tn=11,19с

при і=13 ‰  tn=13,42с

Визначаємо відстань, яку поїзд подолає за час підготовки до гальмування при швидкості 100 км/год

при і=0 ‰  Sn=0,278∙100∙10=278м

при і=4 ‰ Sn=0,278∙100∙11,19=311,08м

при і=13 ‰  Sn=0,278∙100∙13,42=373,08м

Криву швидкості гальмування розраховують за формулою:

Розрахунки зводимо до таблиці.

Таблиця 10.4. Розрахунок швидкостей гальмування.

Швид

кості

rсрпри ухилі:

ΔSпри ухилі:

0

4

7

0

4

7

0-10

78,32

74,32

71,32

5,31

5,6

5,8

10-20

70,90

76,90

63,90

17,6

18,65

19,53

20-30

59,36

55,36

52,36

35,04

37,57

39,72

30-40

54,05

50,05

47,05

53,87

58,2

61,9

40-50

50,33

56,33

43,33

74,4

80,81

86,4

50-60

45,97

41,97

38,97

99,5

109,03

117,4

60-70

42,72

38,72

35,72

126,6

139,67

151,4

70-80

41,14

37,14

34,14

151,6

168,01

172,6

80-90

39,77

35,77

32,77

177,8

174,45

215,8

90-100

39,58

35,58

32,58

199,69

220,97

242,6

Будуємо графік залежності максимальної швидкості від ухилу.