Проектування заплавного насипу. Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації, страница 8

      - швидкість течії води у трубі;             ( 2.22, 2.23, 2.24 )

       - гідравлічний радіус труби;

      - змочений периметр труби;

      - коефіцієнт, що визначається за формулою                     ( 2.25 )

      - коефіцієнт гідравлічної шершавості труб;

       - поздовжній ухил дренажної труби на розрахунковій ділянці:

                                                                                                     ( 2.26 )

      -відстань між оглядовими колодязями.

25       

Проектування протипучинних подушок

До тепло ізолюючих покриттів відносяться:

крупнозернисті піски, що добре дренують воду;

шлаки котельних і металургійні гранульовані;

відходи азбестової промисловості;

пінопластові покриття;

бітумоутримуючі породи.

До конструкцій, що виводять зону промерзання із зони шкідливого спучення, відносяться:

врізні протипучинні подушки;

накладні та комбіновані подушки;

піднімання колії на новий баластний шар.

При улаштуванні врізних подушок видаляють баластний шар, а після цього пучинний грунт, що лежить нижче баластного шару, заміняють на непучинний. При цьому зберігаються існуючі відмітки колії (див. рисунок 7).

Насип на рiвнi старої основної площадки уширюєтъся.

Позбавитися вiд пучин можна також пiднiманням колiї до проектних відміток за рахунок постановки її на новий баластний шар. Висота пiднiмання визначаєтьоя з умови виведення зони промерзання iз шару пучиноутворюючих грунтiв.

Комбiнованi подушки споруджують за рахунок часткової вирізки пучинного грунту разом з баластиним шаром, що лежить у колії, і наступним улаштуванням колії на матерiал подушки та новий баласт до змінених проектних вiдмиток колії.

Вибір конструкцiї протипучинних пристроїв виконують на ооновi матерiалів iнженерно-геологiчного обстеження і технiко-економічного порiвняння варiантів оздоровлення земляного полотна.

3.1  Визначення товщини протипучинної подушки

Товщина протипучинної подушки розраховується з урахуванням проходження теплового струму крізь двошаровий грунт :

  ( 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 )

26

Рисунок 3.5 – Схема пристрою врізних протипучинних подушок

Рисунок 3.6 – Схема улаштування накладних протипучинних подушок

                                                                                             ( 3.32 )

де   - новий рівень глибини промерзання після улаштування подуши;

       - глибина промерзання від улаштування подушки;

       - товщина подушки;

      Питома вага грунту  при відомих значеннях питомої ваги скелету грунту та його вологості знаходяться так:

                                                                                          ( 3.33 )

        - коефіцієнт теплопровідності матеріалу теплоізоляційної подушки;

         - коефіцієнт температуропровідності пучинного грунту:

                                                                                                ( 3.34 )

де   - питома теплоємність грунту;

       - щільність пучинного грунту:

                                                                                                      ( 3.35 )

27

Рисунок 3.7 – Графіки для визначення

Перевірку можна проводити за виразом:

28

Список літератури

1 Абрамов С.К. Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве. М.: Стройиздат, 1973. 280с.

2 Аверочкина М.В. Применение некоторых химических добавок в целях борьби с пучинами. – В кн.: Борьба с пучинами на железных и автомобильных дорогах. М., 1965. 62 - 66с.

3 Бабков В.Ф., Безрук В.М. Основы грунтоведения и механики грунтов. М.:Высш. Школа, 1976.328с.

4 Бєлорусов О.І., Возненко І.Я., Штемпель А.М.Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації. Методичні вказівки, частина 1 – Проектування заплавного насипу. Харків: Укр ДАЗТ, 1999. 42с.

5 Бєлорусов О.І., Возненко І.Я., Штемпель А.М.Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації. Методичні вказівки, частина 2 – Проектування оздоровлення виїмки. Харків: Укр ДАЗТ, 1999. 54с.

29