Проектування заплавного насипу. Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації, страница 6

 — глобина зони осушення, м, що вимірюєтъся в розрахунковому перетинi вiд рiвня бровок основної площадки земляного полотна;

 - запас на можливі коливання глибини промерзання і положення кривої депресії; ;

 - висота капілярного підйому води над кривою депресії ґрунтових гравітаційних вод, м;

     - стріла кривої депресії в розрахунковому перетині, що відраховується від рівня кривої депресії у стіні дренажу, м;

    для одностороннього дренажу:

                                                                                          ( 2.5 )

де   - відстань від внутрішньої стінки дренажної траншеї до осі земляного полотна, м;

18

  - відстань від осі земляного полотна до розрахункового перетину, розміщеного в 0.25-0.5 м назовні від дальнього торця шпали, м;

       - середній ухил кривої депресії в частках одиниць;

        - відстань, що відраховується від рівня кривої депресії у стінці дренажу до дна траншеї, м;       = 0.3 - 0.4 м.

       - глибина кювету, м;

       - відстань від рівня дна кювету до верху закюветного дренажу, заміряна по осі траншеї,м.

                                                                             ( 2.6 )

де   - показник крутості укосу виїмки;

       - половина ширини траншеї, м;

       - відстань від бровки основної площадки земляного полотна до внутрішньої стінки дренажної траншеї, м;

       - ширина кювету зверху, що залежить від глибини кювету і крутості його укосів, м;  - при пилуватих супісках4

        - розмір, що визначає на скільки дно закюветного дренажу нижче дна підкюветного проектування можна прийняти:

                                              .                                                 ( 2.7 )

а)  для підкюветного дренажу:                                                                 

 

б)  для закюветного дренажу:

 

19

2.7  Визначення терміну осушення ґрунту, що дренується

Термін осушення ґрунту, що дренується, визначаються за формулою:

                                                                                         ( 2.8 )

де    - об’єм  осушуємих пор ґрунту;

        — коефіцієнт фiльтрациї осушуємого ґрунту,м/с;

         — горизонтальна проекція лiнії депресії, м:

для одностороннього дренажу:

                                                                      ( 2.9 )

де  - висота горизонту ґрунтових вод над дном дренажної тракшеї до їх пониження, м;

       - відстань від верху дренажної труби до дна дренажу, м;

       - середнiй ухил кривої депресії;

Величина

                                                                                      ( 2.10 )

де  - половина ширини дренажної траншеї, м;

      - вiдстань вiд дна дренажної траншеї до водотривкого шару грунту, м;

     - висота не зниженого ( побутового ) горизонту грунтових

вод над рiвнем дна дренажу, м.

     - функція, що визначає час вiд початку осушення до

переходу кривої депреосiї зі сторонти поля в стаціонарне положения, а в разі міждренажного простору до змикання гілок кривої депресії;

      - функцiя, що визначає час від моменту змикання гілок кривої депресії у мiждренажному просторi до переходу кривої депресії у стаціонарне положения.

Значення функций  і знаходять за формулами:

для польової сторони дренажу (для одностороннього дренажу):

                                                                                   ( 2.11 )

20

Для підкюветного дренажу:

Для закюветного дренажу:

2.8  Припустимий термін осушення

Розрахувавши термiни осушення, по кожному з варiантiв дренажiв, що розглядаються , порiвнюють їх з припустимими.

За припустимi термiни осушення приймаються:

 а ) на залiзничних коліях, що будуються наново, коли спорудження дренажу та осушення грунтів завершується до здачi колії, (що будується) в експлуатацiю, кiлькiсть діб, запланованих за графіком будiвництва колії вiд моменту закiнчення спрудження дренажу до здачi лінiї в експлуатцiю. При цьому, якщо всi варiанти дренажiв, що розглядаютьоя, задовiльняють названому терміну , тодi вибiр того чи іншого типу дренажу проводать через порiвняння тiльки будівельних витрат на його зведення;