Проектування заплавного насипу. Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство Транспорту та Зв’язку  України

Українська Державна Академія Залізничного Транспорту

Кафедра: «Колія і колійне господарство»

Курсовий проект

на тему:

«Проектування заплавного насипу. Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації »

Розробив:

студ.гр. 4 – ІІІ – ЗС

Пилипчик Н.В.

Керівник:

Герасименко О.С.

Харків – 2007 р.

Зміст

Вступ                                                                                                              3

1Проектування поперечного профілю заплавного насипу                       4

1.1 Вихідні дані                                                                                        4

1.2 Обчислення відміток характерних точок насипу і їх параметри  4

1.3 Визначення необхідної щільності грунту                                       5

1.4 Визначення висоти накочування хвилі                                            7

1.5 Проектування поперечного профілю насипу                                  8

1.6 Розрахунки укріплення укосів                                                          11

2  Проектування дренажних споруд                                                            15

2.1 Вихідні дані                                                                                        15

2.2 Проектування повздовжнього профілю і траси дренажу               15

2.3 Можливі конструкції дренажів за їх розташуванням відносно     16

Колії

2.4 Основні показники, що враховуються при виборі типу дренажу  16

2.5 Визначення ефективності дренажу                                                   17

2.6 Визначення глибини закладання дренажу                                        18

2.7 Визначення терміну осушення грунту, що дренується                   20

2.8 Припустимий термін осушення                                                         21

2.9 Порівняння варіантів по будівельній вартості                                 22

2.10 Визначення витрати води у дренаж                                                22

2.10.1 Визначення витрати води в односторонній дренаж                   22

2.11 Розрахунок витрати води на кінцевій ділянці дренажу                24

2.12 Добір перетину дренажних труб                                                     25

3 Проектування протипучинних подушок                                                  26

3.1 Визначення товщини протипучинної подушки                               26

Список літератури                                                                                         29 

2

Вступ

Земляне полотно – один із найважливіших елементів колії, представлений інженерними спорудами, виконаними з грунту і основаними  на грунті.

Земляне полотно повинно бути міцним , стійким і довговічним, потребуючим мінімуму витрат на його улаштування, утримання і ремонт і забезпечуючи можливість широкої механізації робіт.

Поверхність земляного полотна і полоси відводу повинна бути спланована так, щоб вода ніде не затримувалась, і мала вільний і швидкий відтік від земляного полотна в сторони чи в спеціальні водовідвідні споруди.

3

1 Проектування поперечного профілю заплавного  насипу

В даному розділі курсового проекту розглядається наступні питання:

- встановлення відміток характерних точок поперечного профілю заплавного насипу і його параметри (висота насипу, ширина основної площадки і бровки, крутизна відкосів насипу);

- обчислюються розрахункові параметри захисного покриття відкосу насипу від розмивання водою;

- встановлюється необхідна щільність тіла ґрунту насипу;

- оцінюється стійкість запроектованого тіла насипу.

1.1  Вихідні дані за варіантом 17:

1 Категорія дороги – II;

2 Шпали – залізобетонні;

3 Рід баласту – щебеневий;

4 Ґрунт насипу - супісок;

5 Питома вага , кН/м2 – 26,3;

6 Вологість Wн, % - 21;

7 Кут внутрішнього тертя  , град – 26;

8 Питома зчепність Сн, кН/ м2 – 28;

9 Ухил кривої депресії Іо – 0,04;

10 Розрахунковий поперечник ПК плюс – 1739+40;

11 Ширина водоймища Вв, км – 0,51;

12 Кут , град – 33;

13 Швидкість вітру V10, м/с – 16;

14 Довжина хвилі , м – 10,43;

15 Висота хвилі hв – 0,87;

16 Ґрунт основи – супісок;

17 Питома вага , кН/м3 – 264;

18 Вологість Wос, % - 15;

19 Кут внутрішнього тертя , град – 25;

20 Питома зчепність Сос, кН/м2 – 21.

                                                    4

1.2  Обчислення відміток характерних точок насипу і їх параметри

Висота проектного насипу обчислюється за формулою:

Ннас = Нбровки - Носн,                  ( 1.1 )

де  Нбровки – відмітка бровки основної площадки насипу (встановлюється по прокольному профілю насипу).Для даного розрізу ПК 1739+40:

                              h=7,8 · 340=2,652 м                               

               Нбр=125·2,652/340+212,04=213,02 м

                     Носн=0,5·50/100+197=197,25 м

  Таким чином,  Ннас=212,16-197,14=15,02 м

Глибина  водойми:

                                        Ндст  - Носн=202,5-197,25=5,25 м                           ( 1.2 )

Ширина основної площадки насипу за встановленими нормами для одноколійної ділянки колії II категорії складає 7,6 м.

Похожие материалы

Информация о работе