Проектування заплавного насипу. Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації, страница 4

10

Коефіцієнт стійкості вираховується за формулою:

                                                                                                   ( 1.19 )

У розгорнутому вигляді:

(1.20)

Повинно бути: 

1.6  Розрахунки укріплення укосів

Кам’яний накид

Конструкція кам’яного накиду складається з верхнього (першого t1), нижнього (другого t2) шарів каменю та зворотного фільтра tф. Розрахункова схема показана на рисунку 5. Товщина першого шару , другого - Коефіцієнт а приймається рівним 2 при багатошаровому накиді.

Розрахунковий розмір каміння

         верхнього шару                                                          ( 1.21 )

         нижнього шару                                                                ( 1.22 )

вага каміння верхнього шару в зоні обвалення хвилі:

                                                                                      ( 1.23 )

11

де   Кк  - коефіцієнт запасу, який для сортувального каміння дорівнює 1,5.

 μкн  -  коефіцієнт, що враховує форму матеріалу накиду, який для великого каміння дорівнює 0,025 ÷ 0,02.

        - висота хвилі з забезпеченістю 2 %.

Зерновий склад матеріалу одношарового зворотного фільтра для кам’яного накиду приймається за розміром часток, які складають 50 % по вазі

Коефіцієнт неоднорідності

Товщина зворотного фільтра:

                        ( 1.24 )

При tф >0.7 м розраховується двошаровий фільтр 1.Верхня межа закріплення відповідає .

                                                      ( 1.25 )

При

12

Плитне покриття

Конструкція покриття збірна із залізо бетонних плит розміром АВ товщиною δ. Під плитами шар зворотного фільтра товщиною tф. В основі покриття – бордюрний підбір(рисунок 6).

                                      ( 1.26 )

де  =1.2 – коефіцієнт запасу;

       -  коефіцієнт, який для збірного покриття дорівнює 1.1; для монолітного – 1;

       - довжина ребра плити нормального урізу води;

       - питома вага плит.

Зерновий склад матеріалу одношарового зворотного фільтра приймається  де  - ширина між плитами.

Рисунок 1.4 – Укріплення низового укосу заплавного насипу кам’яним  двошаровим мостінням

                                                       13

Рисунок 1.5 – Укріплення низового укосу заплавного насипу плитним покриттям

Товщина зворотного фільтра:

                                             ( 1.27 )

 - коефіцієнт міжшаровості.

Товщина фільтра повинна бути  .

Приймаємо =0,12м.

Приймаємо зворотний фільтр товщиною tф=0,35м, оскільки мінімальне значення tф=0,35

14

Проектування дренажних споруд

2.1  Вихідні данні за варіантом 17:

1 Категорія дороги – І

   Ділянка дороги – одноколійна.

2 Глибина виїмки Нв –7,5м.

3 Ґрунти виїмки – супісь.

4 Горизонт ґрунтових вод ГГВ -198,7 м.

5 Відмітка бровки земляного полотна Нбр – 199,0 м.

6 Відмітка водоупорного шару Гв – 181 м.

7 Глибина сезонного промерзання ґрунту z10 – 1,8 м.

8 Повздовжній ухил для кювету і – 10 ‰.

9 Довжина дренажу L – 280 м.

10 Транзитна витрата Q – 0,015 м3 /с.

11 Характеристики грунтів:

а) питома вага γs – 26,3 кН/м3,

б) пористість n – 36 %,

в) висота капілярного піднімання а – 0,60м,

г) коефіцієнт фільтрації К – 7,6·10-6 м/с,

д) максимальна молекулярна вологоємність W – 5 %,

е) природна вологість W – 20 %,

є) середній ухил кривої депресії І – 20 ‰.

Коефіцієнт теплопровідності ґрунту λ1 – 1,428 Вт/м град.

Коефіцієнт температуропровідності ґрунту а12 – 1,012·10-5 м2/с.

12 Матеріал утеплювача – азбестовий баласт.

Коефіцієнт теплопровідності утеплювача λ2 – 0,83 Вт/м град.

Коефіцієнт температуропровідності утеплювача а22 – 0,65·10-6 м2/с.

Величина рівномірного пучення h0 - 40 мм.

2.2  Проектування повздовжнього профiлю і траси дренажу

При проектуваннi повздовжнъого профiлю та траси дренажу треба мати на увазi слiдуюче:

траса повинна вибиратися найкоротшою, з мінімалъним обсягом земляних робiт і найменшими перешкодами руху поїздів при зведеннi дренажу;

похил дренажу, з умови недопущення замулювання дренажних труб, не повинен бути меншим ніж 0.002. Найкращим ( оптимальним ) похилом дренажу вважається 0.005 — 0.007;