Проектування заплавного насипу. Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходиться в експлуатації, страница 7

б ) на лiнiях , що експлуатуються, припустимi терміни осушення встановлюютьса за умови завершення осушення грунтiв , що дренуються, за термін вiд закінчення спорудження дренажу до настання перiоду максимального спучування грунтів.

Якщо на линiях ,що експлуатуються, термін осушення прийнятий більший ніж період вiд закiнчення будiвництва дренажу до настання максимального промерзання грунтiв, то в цьому випадку при порiвняннi варіантів враховуються не тiльки будівельні витрати на зведення варiантiв дренажу , що розглядаються, але й експлуатацiйнi витрати, пов’язані з усуненням пучин на швидкiсть руку поїздiв.

Для навчальних цiлей припустимий термін осушування грунтів, що

21

дренуються, за узгодженням з керiзником курсового проектування, може бути встановлений з межах 0.5 - 3 рокiв.

Отже, далі розраховуємо підкюветний дренаж.

2.9  Порівняння варіантів по будівельній вартості

Для визначення будiвельної вартостi конкурентних варiантiв дренажу складаютьоя кошториси на будівництво цих дренажiв. Кошториси повиннi включати всі витрати на зведення дренажу, а при необхiдностi й експлуатацiйнi витрати, що виникають у перiод спучування грунтiв, якщо дренаж на час настання максималъного промерзання грунту не забезпечив повного осушення останнього.

Рисунок 2.2 – Схема витрати води у дренажі

2. 10 Визначення витрати води у дренаж

На росунку 3  наведенi роврахункові схеми для визначення витрат води у рiзноманітних типах дренажу.

2. 10. 1 Визначення витрати води в одностороннiй дренаж

Яищо дренаж односторонній (пiдкюветний або закюветний) досконалого типу (дов. росунок 2, а), то повна витрата води у дренаж буде дорiвнювати:

                                                                                                          ( 2.12 )

де  - витрата води у дренажах з боку поля, що припадає на кожний погонний метр траншеї;

22

                                                                                  ( 2.13 )

де  - величина, на яку висота живого потоку води у стiнки дренажу перевищує  (див.рисунок 4 ).

Величина  з  достатньою для курсового пректування точнiстю може бути розрахована за формулою:

                                                                                               ( 2.14 )

 При односторонньому (підкюветному або закюветному) недосконалому типi дренажу (див.рисунок 2,б ) повний приплив води у траншею дорівнює:

                                                                                               ( 2.15 )

де  - витрата води на кожний погонний метр дренажу через половину дна траншеї, тобто через перетин дна розмiром 1 пог.м .

Витрата води у дренаж з половини ширини його дна визначається за наближеним слособом Р.Р. Чугуєва. У цьому випадку

                                                                                        ( 2.16 )

Значення знаходяться за графіком (рисунок 5) залежно від величини :

                                                                                             ( 2.17, 2.18 )

Для досконалого типу дренажу:

Для недосконалого типу дренажу:

23

Рисунок 2.3 – Схема витрати води у закюветний дренаж недосконалого типу

2.11 Розрахунок витрати води на кінцевiй дiлянцi дренажу

На кiнцевiд дiлянцi дренажу витрати води визначаютъся за формулою:

                                                                                        ( 2.19 )

де   - транзитна витрата води, яка приймається дренажем;

       - витрата воды з кожного погонного метра проектованого дренажу;

       - довжина водозабiрної траншеї проектуємого дренажу;

       - коефiцiєнт, що враховує можливiстъ поступового замулювання дренажної труби ; приймається

Рисунок 2.4 – Графіки для визначення

24

 2.12 Добір перетину дренажних труб

Перетин труби може пропускати воду, що витрачається:

                                                                                                         ( 2.20 )

де  - площа поперечного перетину дренажної труби;               ( 2.21 )