Охорона праці в проектуванні нової залізничної лінії на Південній залізниці

Страницы работы

Содержание работы

9   Охорона праці

9.1 Коротка характеристика проектуючого об’єкта

В даному проекті виконується проектування нової залізничної лінії на Південній залізниці.

Спорудження нової залізничної лінії виробляеться в строгій відповідності з «Правилами по забезпеченню безопасності руху поїздів при виробництві колійних  робіт». «Інструкцією по сигналізації та зв’язку на Укрзалізниці».

Усі працівники, зайняті на спорудженні нової залізничної лінії, здали іспити на знання «Інструкцієї по сигналізації та зв’язку Укрзалізниці». У повному обсязі і частково “Правил технічної експлуатації ».

Відповідальною особою за безпеку всього персоналу, за застосування безпечних прийомів праці і виробничої санітарії, за забезпечення безпеки праці при роботі землерийних машин і іншої будівельної техніки є начальник, головний інженер будівельної організації, виконроб, майстер.

Безпека робіт передбачається проектом організації робіт.

Усі міри спрямовані на забезпечення умов праці, безпеки для життя і здоров'я людини.

9.2 Аналіз потенційних небезпек при виконані робіт

Однією з причин нещасних випадків при виконанні земельних робіт є зсув ґрунту в котлованах у випадках перевищення допустимої глибини вертикальних стінок, за наявністю недостатньо потужного кріплення.

Важка геологічна будова земної кори, нашаровування різних ґрунтів, потужні потоки підземних вод створюють умови для обрушень та зсувів ґрунтових мас при, невмілому виконанні земельних робіт.

Однією з причин неправильних рішень з безпечного виконання земельних робіт є неповноцінні вишукування та проектування.

Аналізуючи роботи,які виконуються при проектуванні нової залізничної лінії,також небезпечними факторами є наїзд рухомого складу на робітників, ураження електричним струмом, рухомі частини машин та механізмів, та інше. Шкідливими факторами є запиленість повітря, шум, при роботі машин, кліматичні умови тому, що роботи виконуються відкритому повітрі,  та інше.

9.3 Заходи по створенню безпечних умов праці

9.3.1   Заходи по створенню безпечних умов праці на польових

      роботах

Техніка безпеки - це система технічних засобів і прийомів праці, що забезпечують безпеку умов праці.

В Харківській області уділяється велика увага питанням охорони праці. Кожен рік виділяються значні кошти на забезпечення робітників необхідним запобіжним спорядженням техніки безпеки і охорони праці.

При спорудженні нової лінії всі дотримуються правил, що передбачені в КЗпП (кодекс закону про працю). У систему заходів щодо охорони праці входять:

–  протипожежні міри, що передбачають дотримання пожежної безпеки й евакуацію людей з небезпечних зон;

–  санітарно-гігієнічні міри;

–  організаційно-технічні міри й ін.

До початку крупних земельних робіт виконують геологічні та гідрологічні вишукування та передбачають у кожному окремому випадку засоби безпечного виконання робіт. Одночасно з'ясовують наявність на місці майбутніх робіт підземних улаштувань.

Земельні роботи механізовані. Розробка вручну дозволяється лише в окремих випадках, коли неможливо застосування механізмів. Механізована розробка ґрунтів виконується згідно з проектом організації робіт, що визначає послідовність і порядок розробки. В технологічних картах і схемах на земельні роботи вказується засіб виконання робіт і дії по запобіганню обрушень, забезпеченню стійкості ґрунту та безпечному виконанні робіт.

Передбачене для подальшого покращення умов праці колійників комплексна механізація і автоматизація важких та трудомістких робіт, особливо ручних робіт, і  створення санітарно – гігієнічних умов праці на виробництві. З цією метою в плановому порядку оснащується колійне господарство новітніми колійними машинами, обладнанням та механізмами; механізувати трудомісткі вантажно – розвантажувальні, земляні, ремонтно – будівельні роботи, роботи в кар’єрах та на шпалопропиточних  заводах, в колійно – машинних станціях; переводяться на дистанційне автоматичне управління колійні машини з підвищеним рівнем шуму та вібрації у відповідності до ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.030-78 «ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы контроля», ГОСТ 12.1.012-78 «ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности; обладнання вентиляційними пристроями ділянок шліфування рейок на рейкошліфувальних підприємства у відповідності з діючим законодавством СНіП 2.04.05-91 «Опалення вентиляція та кондиціювання». Для живлення колійного інструменту широко використовуються електромережі 6 – 10 кВ. Також проектом передбачене покращення освітлення виробничих приміщень в відповідності зі СНіП II-4-79 «Естественное и искуственное освещение».   

9.3.2 Загальні положення техніки безпеки при виконанні геодезичних робіт

Захистити себе і товаришів в бригаді від нещасного випадку можливо, якщо всі польові роботи будуть робитись з урахуванням правил по техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах. Перед направленням на роботу в польові експедиційні умови усі робітники вишукувальних партій проходять медичний огляд. До польових робіт у складних умовах допускаються тільки особи, яким вже виповнилося 18 років. Проведення геодезичних робіт поручають тільки особам, які мають спеціальну технічну підготовку, які пройшли навчання безпечним методам роботи.

Похожие материалы

Информация о работе