Охорона праці в проектуванні нової залізничної лінії на Південній залізниці, страница 6

Ущерб від зайняття сільськогосподарських ділянок для потреб залізниці в ряді випадків може бути зменшеним шляхом зменшення вибору  раціонального напрямку траси смуги, що проектується.

Вирубка лісу під будівництво, окрім загального ущербу, який наноситься навколишньому середовищу, приводить до значного економічного ущербу у зв’язку зі збитком урожаю ягід, горіхів, мисливського промислу, заготовки живиці. Тому трасу залізниці по можливості слід прокладати в обхід цінних лісних ділянок.

Тягові засоби залізниці значно менше забруднюють атмосферу на відміну від інших видів транспорту. Електрична тяга радикально вирішує питання про чистоту атмосферного повітря в зоні, яка прилягає до залізниці. Тому велике значення має електрифікація залізниці.

Більш істотне забруднення атмосфери викликають деякі підприємства залізничного транспорту. На території шпалопропитних заводів повітря забруднене порами нафталіну, бензолу, ароматичних углеводородів і антрацену.

Боротьба з шумом одна з головних екологічних проблем залізничного транспорту. Звук, який подається потягом, їдучим по стиковій колії, у безпосередній близькості від нього досягає 100 дБ, що значно перевищує допустимий урівень для промислових (50-80 дБ) і жилих (30-50 дБ) приміщень. Зниження шуму досягають укладкою безстикової колії, застосуванням резинових підколійних прокладок і димфируючих елементів рухомого складу, усуненням вибоїн і хвилеподібного зносу рейок.

Питання охорони і раціонального використання водних ресурсів актуальні для проектування станцій і різних підприємств залізничного транспорту. Споруди для механічної, фізико-хімічної і біологічної очистки стічних вод шпалопропитних заводів, локомотивних і вагонних депо, промивочно-пропарочних і дезенфікційно - промивочних станцій повинні забезпечити захист водоймищ від забруднення.

При проектуванні залізниць заходи по охороні тваринного світу повинні передбачати при виборі напрямку траси і при розміщенні і проектуванні окремих споруд і пристроїв дороги.

При проектуванні  і будівництві залізничних смуг повинні розроблятися і виконуватися заходи, які забезпечують збереження шляхів міграції тварин. Для цього при необхідності роблять додаткові штучні споруди, дозволяючи тваринам безперешкодно проходити по території їх існування.

Збереження естетичних якостей навколишнього ландшафту вирішується в процесі ландшафтного проектування доріг нового перспективного напрямку в проектуванні, яке отримало найбільший розвиток  на автомобільному транспорті. Стосовно до залізниць ландшафтне проектування передбачає гармонічне включення дороги і всіх її споруд в ландшафт місцевості з метою розкриття красоти природи, залучення уваги до визначних місць, доповнення  і покращення природного ландшафту у межах смуги, яку можна побачити з дороги, посадками дерев і кущів, планувальними  і осушуючими роботами.

Важливою задачею являється органічне вписування залізниці в існуючий рельєф, збереження природного ландшафту, враховуючи  пам’ятники культури та історії. Ці цілі досягаються відповідним розташуванням траси дороги і архітектурною виразністю її крупних споруд.

Залізниця, особливо в малоосвоєних районах, викликає значну зміну в навколишньому середовищі. Вони проявляються в період будівництва і при послідуючій експлуатації дороги. Задача заключаються в тому, щоб прийняті проектні рішення в найменшій мірі порушували природні системи, водно-тепловий режим грунтів, гірських порід і атмосфери, гравітаційну і біохімічну рівновагу та інше.

При проектуванні і виробництві бурозривних робіт для зниження впливу енергії на навколишнє середовище в проектах обмежується сумарна маса зарядів, що вибудовують за один прийом, збільшується інтервал сповільнення між зривамиокремих груп зарядів. На транспортному будівництві зупинено проектування зривів на викидання породи, здійснюється тільки вибух на рихлення з послідуючою розробкою гірничої маси екскаваторами і бульдозерами.