Охорона праці в проектуванні нової залізничної лінії на Південній залізниці, страница 5

Щоб обмежити засліплення  від прожекторів за нормативними вимогами, відношення осьової сили світла прожектора  до квадрата висоти установки його над рівнем ока спостерігача не повинна перевищувати 300, згідно з цим мінімально припустима висота установки прожекторів ,м, визначається з рівняння:

 


                        =,                                                               (9.1)

                        =м

Для проектування і розрахунку прожекторного освітлення приймаємо прожектор ПЗР-45 з типом лампи ДРЛ-400. При висоті встановлення прожектора -7м, приймаємо нормовану освітленість =5 лк.

Освітленість, яка при цьому повинна бути створена, може бути з достатньою точністю визначена за формулою:

                           ,                                                  (9.2)

де  - освітленість, лк;

 - нормативна освітленість, лк;

 - максимальна сила світла прожектора, кд.

                                      лк

Основою методики розрахунку зовнішніх освітлювальних установок за питомою потужністю є метод коефіцієнта використання світлового потоку. Такий метод розрахунку застосовується в основному, під час проектування освітлення, щоб орієнтовано визначити необхідну кількість прожекторів і встановлену потужність освітлювальної установки.

  Питома потужність  прожекторного освітлення визначається за формулою:

                             ,                                                              (9.3)

 


де  - коефіцієнт Вт/(м лк), дорівнює питомій потужності на 1 лк нормованої освітленості й залежить від розмірів і характеру освітлюваної території, типу застосованих освітлювальних приладів, характеру їхнього розміщення світлової віддачі джерел світла, приймаємо 0.15;

 - найменша нормована освітленість, лк;

 - коефіцієнт запасу, для прожекторного освітлення =1.5.

 Вт год.

Необхідну кількість прожекторів , шт., яка забезпечить освітленість , визначимо за формулою:

                                             ,                                                  (9.4)

де  - освітлювана площа, м;

      - потужність однієї лампи, Вт год.

                                   шт.

Приймаємо  шт     

Залежно від розмірів і конфігурації освітлювальної площі, а також значення створеної на ній освітленості, на щоглі встановлюють одну чи кілька груп прожекторів.

  Розміщення прожекторних щогл у всіх випадках виконують з урахуванням особливостей планування освітлюваної території й призначення окремих ділянок. Щоб забезпечити належну якість освітлення, відстань між щоглами повинна бути 5-8 кратною від висоти щогл.            Рис. 8.1 – Варіант розташування прожекторних щогл.

9.5 Охорона навколишнього середовища при проектуванні залізниць

Залізниця має вплив на стан навколишнього середовища. Взаємодія природи і транспорту являється предметом нової науки — транспортної екології, яка вивчає та утворює інженерні засоби охорони і покращення стану природи у зонах транспортних споруджень.

При проектуванні залізниці необхідно ураховувати вимоги охорони навколишнього середовища в процесі будівництва і експлуатації дороги. Найважливіші з цих вимог наступні: скорочення зайнятих для потреб будівництва земель, охорона грунтово-рослинного покриття з розробкою заходів по відновленню земляної ділянки і використанню плодючого слою грунту; збереженню лісних ресурсів, багатства надр; охорона повітряного басейну, водних ресурсів, тваринного світу; боротьба з шумом; охорона пам’ятників природи, культури та історії.

Смуга землі, відведена під будівництво залізниці, називається смугою відводу. Найменша ширина цієї смуги залежить від робочих відміток і конструкції земляного полотна, які вказують ширину насипу понизу і виїмки поверху, відстань від польових бровок  водовідвідних канав, резервів і кавальєрів, а також від лінійних будівель до границі смуги відводу складає не менше 2 м. площа відводу земель, які приходяться на 1 км нових залізниць, що будуються, досягає 9-12 га, а при будівництві других колій — 1-2 га на 1 км.