Охорона праці в проектуванні нової залізничної лінії на Південній залізниці, страница 4

Рити котловани із схилами без кріплень в нескельних ґрунтах вище рівня ґрунтових вод (з врахуванням капілярного підняття) чи в ґрунтах, висушених за допомогою штучного водозниження, дозволяється при глибині виїмки та крутизні схилів згідно табл. 9.1 Крутизна схилів виїмок глибиною більше 5 м в усіх випадках та глибиною менше 5м при гідрогеологічних умовах и видах ґрунтів, не передбачених табл.. 9.1, повинна встановлюватись проектом.

Таблиця 9.1 - Найбільша допустима крутизна схилів котлованів

Види ґрунтів

Крутизна

откоса

при глибині

   виїмки

     не більше,м.

1,5

3

5

Насипні неущільнені

1:0.67

1:1

1:1.25

Піщані та гравійні

1:0.5

1:1

1:1

Супісь

1:0.25

1:0.67

1:0.85

Суглинок

1:0

1:0.5

1:0.75

Глина

1:0

1:0.25

1:0.5

Лесси та лессовидні

1:0     

1:0.5

1:0.5

Зауваження. При нашаруванні різних видів гранта крутизну відкосів для всіх шарів треба призначати по найбільш слабкому виду ґрунту.

При встановленні кріплень верхня частина їх повинна виступати над бровкою виїмки не менше ніж на 15см. Встановлювати кріплення необхідно в напрямку зверху до низу по ходу розробки виїмки на глибину не більше 0,5м.

Виконання робіт в котлованах із схилами, що були зволоженню, дозволяється тільки після-ретельного огляду виконавцем робіт (майстром) стану ґрунту схилів та обрушення нестійкого ґрунту в місцях, де знайдені «козирки» чи тріщини (відшаровування).

При розробці, транспортуванні, розвантаженні, плануванні та ущільненні ґрунту двома чи більше самохідними або прицепними машинами, що ідуть одна за одною, відстань між ними має бути не менше 10м. При розробці ґрунту засобом гідромеханізації:

-  зону роботи гідромонітора в межах полуторної дальності дії його струї, а також зону можливого завалення ґрунту в межах не менше трьохденної норми треба відповідно позначити попереджувальними знаками та написами й огороджувати по верху забою;

-  розташування гідромонітора з ручним керуванням має бути таким, щоб між насадкою гідромонітора та стінкою забою забезпечувалась відстань не менше висоти забою, а між гідромонітором та повітряною лінією електропередач в усіх випадках - не менше двократної дальності дії його водяної струї:

-  водоводи та пульпопроводи треба розміщувати за межами охоронної зони повітряної лінії електропередач:

-  на водоводі в межах не  більше 10м від робочого місця гідромоніторника має  бути  заслон для припинення подачі води в аварійних випадках: виконувати роботи гідромонітором під час грози не дозволяється.

9.4   Проектування   прожекторного   освітлення    для

  під’їзної    колії

При проектуванні освітлювальних установок потрібно, дотримуючись норм та правил освітлення, визначити необхідність в освітлювальних пристроях. Видимість об’єкту розпізнання залежить від його кутового розміру, контрасту з фоном та яскравості фону. Ці три фактори й вкладені в основу визначення норм освітленості. Якість освітлення залежить від багатьох факторів, зокрема від типу та потужності ламп і прожекторів, схеми розміщення освітлювальних установок, висоти встановлення прожектору. Особливим видом освітлення є освітлення зовнішніх просторів за допомогою прожекторів, розміщених на спеціальних стаціонарних щоглах висотою від 10 до 50 метрів. Важливим аспектом при проектуванні прожекторної установки є розмір освітлювальної площі, особливості розташування на ній елементів виробництва та інші характеристики об”єкту. Кінцевою метою розрахунку прожекторної освітлювальної установки є визначення:

а) висоти прожекторів над освітлювальною поверхнею;

б) кількості прожекторів, які необхідно встановити, щоб створити потрібну освітленість;

в) місць установки прожекторних щогл і прожекторів.

9.4.1  Вибір висоти установки прожекторів