Охорона праці під час організації будівництва другої колії

Страницы работы

Содержание работы

13 Охорона праці

Проект організації будівництва другої колії виконуємо у зв’язку з великою вантажонапруженістю дільниці. Загальні вимоги техніки безпеки при виробництві земляних робіт в умовах існуючої першої колії доповнені рядом спеціальних показань:

 –  стісненність умов виробництва робіт;

 – необхідність своєчасного забезпечення безпеки руху поїздів по існуючій колії;

 – безпеку праці персоналу, зайнятого на спорудженні земляного полотна;

 – роботи виконуються у «вікно».

У проекті використовуємо наступні машини :

 – Екскаватор пряма лопата зі скрепером самохідним ДЗ-32;

 – Бульдозер ДЗ - 18;

 – Самоскиди ;

 – Автогрейдер;

 – Колієукладальний кран УК–25 /18;

 – Виправно–підбивочно–опоряджувальна машина ВПО 3000;

–  Хопер–дозаторний склад;

–  Гідравлічний та колійний інструмент.

Відповідальними особами за безпеку всього персоналу, за застосування безпечних прийомів праці і виробничої санітарії, за забезпечення безпеки праці при роботі землерийних машин і іншої будівельної техніки є начальник, головний інженер будівельної організації, виконроб, майстер.

Безпека робіт  передбачена проектом організації робіт. Керівнику робіт забороняється допускати які-небудь відступи від проекту організації робіт без офіційного дозволу лица, що затвердило проект. Керівник робіт перед початком зміни зобов'язаний проінструктувати робітників з охорони праці і виробничої санітарії при виконанні змінного завдання.

При спорудженні земляного полотна другої колії  дотримуємо правил, що передбачені в КЗпПі (кодекс закону про працю). У системі заходів щодо охорони праці передбачено:

- протипожежні міри, що передбачають дотримання пожежної безпеки й евакуацію людей з небезпечних зон;

- санітарно-гігієнічні міри;

- організаційно-технічні міри й ін.

Усі ці міри спрямовані на забезпечення умов праці, безпеки для життя і здоров'я людини.

Санітарні норми і правила передбачають влаштування спеціальних виробничих і гігієнічних побутових приміщень.

Керівник будівельної організації зобов'язаний забезпечити дотримання всіма працюючими правил внутрішнього розпорядку, у відповідності з "Типовими правилами внутрішнього робочого розпорядку робітників і службовців підприємств і організацій".

Допуск сторонніх осіб, а також робітників у нетверезому стані на територію, де виконуються роботи і на робочі місця категорично забороняється.

           Методи запобігання електротравматизму при провадженні земляних робіт:

При проведенні колійних робіт на електрифікованих ділянках, від керівника робіт вимагається забезпечити безпечні умови праці, правильне огородження місця робіт і чітка їх організація.

          Всі роботи на електрифікованих ділянках керівник робіт  організовує так, щоб не було можливості приблизитися на відстань ближче ніж на 2м до частин контактного проводу, що знаходяться під напругою і повітряних ліній, робітникам, які застосовують матеріали чи машини. При роботі, близької до контактної мережі, з довгими металевими застосуваннями або предметами, необхідно дотримуватись особливої обережності. Кожний працівник мусить уявити собі, що наближатися на відстань менше 2м до поводу під напругою або частин контактної мережі, може бути визвана небезпека пошкодження електричним струмом.

          Коли за умовами проводження робіт (робота, з використанням колійних машин важкого типу, ремонт і фарбування штучних споруд та ін.) необхідне наближення до частин контактної мережі, що знаходяться під наругою на відстані менше 2м, то напруга з контактної мережі знімається. Керівники колійних робіт зобов’язані вчасно, не пізніше ніж за 12 годин закрити перегін, повідомити про це керівнику дистанції контактної мережі і подати заяву енергодиспечеру про зняття напруги контактної мережі з вказівками характеру точного місця і часу початку і закінчення робіт.

          Правилами влаштування і безпеки експлуатації вантажних кранів передбачені заходи по забезпеченню безпеки працюючого персоналу, як під час обслуговування і ремонту машин, так і в період проведення робіт.

          Найважливіша умова безпеки роботи кранів застереження їх від перекидання. Для рухомих повноповоротних кранів це забезпечується суворою відповідністю між масами граничних вантажів і вантажними характеристиками кранів з урахуванням їх вилетів і стрілового обладнання.

Відповідно до ДСТ 12.1.013-78 ділянка, де проводяться роботи відноситься до категорії особливо небезпечного по електротравматизму.

Електроустаткування при роботах не застосовується, тому можливість електротравми від робочого устаткування відсутнє. Але на робочій ділянці присутній лінія електропередач. Поразка електричним струмом може відбутися в результаті обриву одного з проводів контактної мережі і замикання його на землю (поразка кроковою напругою).

Похожие материалы

Информация о работе