Проектування столярного цеху в м. Суми, страница 15

 

            - сторони об’єкту

3.  Коефіцієнт забудови будівельного генерального плану

4.  Площа тимчасових будівель

                            

5.  Коефіцієнт забудови будівельного генерального плану

    тимчасовими приміщеннями

    

Визначення працевитрат на роботи підготовчого періоду

п/п

Назва робіт

Працевитрати

БМР,  <<A>>

л-дн

Питома

трудомісткість, % від <<A>>

Працевитрати

підготовчого періоду,

л-дн

   визначення працевитрат на спец роботи

п/п

Назва робіт

Працевитрати

БМР,  <<A>>

л-дн

Питома

трудомісткість, % від <<A>>

Працевитрати

підготовчого періоду,

л-дн

Список використоної літератури

1.  СниП  3.01.01-85

2.  СниП ІІІ-4-80*

3.  СниП 1.04.03-85 «Норми тривалості будівництва»

4.  А.Ф. Гаевой, С.А. Усик «Курсове тадипломне проектування. Промислові та цивільні будинки». Л.1987

5.  Е.П.Наваров «Проектирование, организация промышленного производства». Киев «Будівельник» 1984

6.  Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»)

7.  ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»

8.  В.П. Одинцов «Справочник по разработке проекта производства работ».

З

міст

Завдання на проектування......................................................................2

                Графік виконання курсового проекту...................................................3

                Вступ.........................................................................................................4

                Календарний план виробництва робіт...................................................5

1.1  Вихідні дані для проектування. Нормативний термін виробництва....6

1.2  Методи виробництва робіт, прийняті машини та механізми................7

1.3  Підрахунок об’ємів робіт........................................................................14

1.4  Відомість підрахунку працевитрат........................................................28

1.5  Організація і взаємоув’язка будівельно-монтажних та

спеціальних робіт на об’єкті. Відображення питань охорони

праці та техніки безпеки.........................................................................31

1.6  Розрахунок техніко-економічних показників.......................................36