Проектування столярного цеху в м. Суми, страница 3

Розстропування колони. Виконують монтажники М3 та М4, використовуючи напівавтоматичний захват. Монтажник М5 подає команду машиністу крана послабити гілки стропу. Монтажник М4 бере в цей час звисаючий канат, закріплений на кільці захвату, а рухом вниз виводить запірний палець з отвору колони. Після цього монтажник М5 подає команду машиністу крану відвести захват від колони та подати крюк крану для стропування наступної колони.

Монтаж підкранових балок

До початку монтажу підкранових балок повинні бути виконанні

               такі роботи:

·  розкладання та перевірка стану конструкцій, правильність установки закладних деталей;

·  нанесення орієнтирних рисок;

·  очищення закладних деталей й опорні частини колон від іржі.

Монтаж балок включає операції захоплення, піднімання, встановлення на опори або заведення у стик, вивірення і закріплення.

Для монтажу залізобетонних підкранових балок на рівні консолей ставлять приставні драбини з площадками, прикріплюючи їх до колон. Один монтажник М1 на одній колоні, а другий М2 на іншій очищають закладні деталі консолі, перевіряють анкерні болти, встановлюють металеві пластини, які забезпечують проектну висоту підкранової балки, наносять риски на грані колони і консолі.

До опорних закладних деталей балки приварюють накладні листи з напіввирізами для встановлення на анкерні болти. Далі закріплюють відтяжки до монтажних петель балки і стропують.

Після пробного піднімання і перевірки надійності стропування балку подають до місця встановлення. При цьому балку супроводять два монтажники М3 і М4, удержуючи її від розхитування та обертання.

Машиніст крана плавно опускає балку і зупиняє її на відстані 20…30 см від консолей колон. Монтажники на площадках М3 і М4, удержуючи балку руками за грані опор, орієнтують її над анкерними болтами вирізами опорних пластин. Точність і плавність доторкання опор балки до консолей колон забезпечують за допомогою ломів, які підставляють під опори балки під кутом.

Риштують балку в проектне положення за допомогою ломів, добиваючись, щоб осьові риски на балці й на консолях колон повністю збігались. Потім перевіряють відстань між віссю балки і гранню колони внизу і вгорі балки.

Після надійного закріплення балку розстроповують і знімають відтяжки.

     Підкрокв’яні балки

Монтаж підкрокв’яних балок виконують методом «в обхват». До розстропування перевіряють положення балок по повздовжніх осях і позначки верху полиць, вертикальність стінок, відстань між балками, зміщення в стиках. Для встановлення залізобетонних підкрокв’яних балок по повздовжніх осях на опори наносять риски, а на торці балок і верхні закладні планки – риски середини. Збіг усіх рисокзабезпечує правильне положення балок. Позначки переносять на верх колони і по нх перевіряють невіліром положення верхніх полиць балок.

Балки встановлюють на оголовки колон. Виправляють положення колон домкратом або клином. Для забезпечення правильного положення по висоті застосовують підкладки із сталевого листа, які приварюють до опор.

Монтаж балок виконують з попереднім розкладанням у прогоні будівлі або з транспортних засобів. Монтаж балок допускається лише тільки після остаточного закріплення  всіх розташованих нижче конструкцій. Залежно від довжини балок їх стропують за дві або за чотири точки штриховими захоплювачами з дистанційним керуванням або в «обхват».

Для запобігання розгойдуванню балок під час підймання на опори до нижнього поясу кріплять дві відтяжки або гнучкий маніпулятор, який прикріплюється до кінців монтажної траверси і керується керівником за сигналом монтажника. Балки після підіймання й орієнтування встановлюють на оголовки колон, вивіряючи їх по рисках розбивочних осей. Вертикальність балок, а також тимчасове розкріплення забезпечують установленням розчалок і розпірок.