Проектування столярного цеху в м. Суми, страница 14

будівельна ділянка забезпечується тимчасовим водопроводом, установкою мережі протипожежних гідрантів;

об'єкти і підсобні будинки оснащуються первинними засобами пожежегасіння, установлюються пожежні щити з набором протипожежного інвентарю (ломи, багри, вогнегасники, шухляди з піском, металеві цебра і т.д.).

Забороняється виробництво зварювальних робіт у місцях скупчення легкозаймистих речовин.

Дані роботи повинні проводитися на відстані не менш 5 м від легкозаймистих речовин. Перевіряється електроізоляція проводів, місця можливих коротких замикань. Після закінчення зварювальних робіт робоче місце перевіряється на наявність вогнищ загоряння.

Пожежна безпека промислової будівлі в період будівництва забезпечується системою пожежегасіння, протипожежними щитами. Повинні бути розроблені і виявлені шляхи евакуації робітників на випадок пожежі.

2.7 Заходи по охороні навколишнього середовища

Будинки и спорудження дуже впливають на навколишнє середовище. Їхня поява викликає значну зміну в повітряному і водному середовищі, у стані грунтів ділянки будівництва. Середня температура в районі забудови постійно вище, ніж поза нею.

Непродумані технології, організації і саме проводження робіт визначають великі витрати енергії і матеріалів, високий ступінь забруднення навколишнього середовища. Взаємодія будинку чи спорудження з навколишнім середовищем, його характер і наслідки визначається в період тривалої експлуатації. Звідси випливає важливість цього періоду у визначенні його економічностіоб’єкта, тобто яким образом відіб’ється на стані навколишнього середовища не тільки поява а і його тривале функціонування.

Зусилля всіх керівних органів, як центральних, так і на місцях, повинні бути спрямовані на те, щоб дбайливе відношення до природи стало предметом постійної турботи колективів, керівників, фахівців усіх галузей господарства, нормою повсякденного життя людей.

Практичне здійснення задач по охороні навколишнього середовища може бути успішним лише за рахунок об’єднання зусиль фахівців усіх галузей народного господарства, заснованих на чіткому розумінні екологічних проблем і знаннях, що були отримані в процесі навчання в школі і вищому навчальному закладі.

До заходів щодо охорони навколишнього природного середовища відносять усі види діяльності людини повне зниження чи усунення негативного впливу антропогенних факторів, збереження, удосконалення і раціональне використання природних ресурсів.

У будівельній діяльності людині до таких заходів варто іднести:

1. Містобудівні міри, спрямовані на екологічно-раціональне розміщення підприємств, населених місць і транспортних мереж.

2. Архітектурно- будівельні міри, що визначають вибір екологічних об’ємно-планувальних і конструктивних рішень.

3. Вибір екологічно-чистих матеріалів при проектуванні і будівництві.

4. Застосування маловідходних і безвідходних технологічних процесів і виробництв при видобуванні і переробці будівельних матеріалів.

5. Будівництво та експлуатація очисних і знешкоджуючих споруджень і пристроїв.

6. Рекультивація земель.

7. Заходи для боротьби з ерозією і забрудненням грунтів.

8. Заходи для охорони від надр, раціональному використанні мінеральних ресурсів.

9. Заходи щодо охорони та відтворення флори і фауни і т.д.

При освоєнні будівельного майданчику та в процесі будівництва передбачене максимальне збереження дерев та кущів, що знаходяться біля або на будівельному майданчику. Перед плануванням виконано пересадження кущів та дерев, які знаходяться на території будівельного майданчику. А для тих, що знаходяться біля будівельног майданчику виконують огорожу з дерева. Раціональне використання родючого шару грунту.

Отруйні матеріали обов’язково зберігати в герметично-закритій тарі та в закритих складах.

2.8 Розрахунок техніко-економічних показників

1.  Загальна площа будівельного генерального плану

                       - сторони будгенплану

2.  Площа проектуємого об’єкта