Проектування столярного цеху в м. Суми, страница 16

Будгенплан...............................................................................................37

        2.1 Короткий опис прийнятих рішень.........................................................38

        2.2 Розрахунок та організація складських приміщень...............................39

        2.3 Розрахунок потреб та проектування тимчасових  будівель

              та споруд...................................................................................................41

        2.4 Заходи по забезпеченню збереження та економії

              будівельних матеріалів...........................................................................43

        2.5 Опис влаштування тимчасових інженерних комунікацій...................44

        2.6 Заходи по охороні праці, техніки бе

Українська державна будівельна корпорація

Сумський будівельний коледж

Столярний цех

Пояснювальна записка

до курсового проекту

Технологія та організація будівельного виробництва

5.092110.КП.042.004.ПЗ

Виконала:

студентка гр.Б-42

Горбовська Ю. А.

Керівник

                                                                Костенко Г.М.

                                                                Костенко Г.М.

Суми 2010
Українська державна будівельна корпорація

Сумський будівельний коледж

Пояснювальна записка

до курсового проекту

Технологія та організація будіельного виробництва

 5.092110.КП.042.004.ПЗ

Виконала:

                                                                     Горбовська Ю. А.

                                                  студентка гр.Б-42

                                                                        Горбовська Ю. А.

Суми 2010

ХАРАКТЕРИСТИКА

                                                                        Студентки Сумського будівельного коледжу

Групи Б-43

Меші Сергія Сергійовича

Дана характеристика видана студенту Сумського будівельного коледжу Меші Сергію Сергійовичу. За час проходження переддипломної практики в Управлінні реконструкції та капітального будівництва Сумської міської ради з 13 по 28 грудня 2010 року, був практикантом. За весь період практики до своїх обов’язків ставився відповідально. Доручену роботу виконував швидко та якісно. Дисциплінований, без поганих звичок, активний, цілеспрямований, працьовитий та ініціативний студент.

Характеристика видана для пред’явлення за місцем вимоги.

Виконроб дільниці                                                                      Щербаченко І . Д.

РЕЦЕНЗІЯ НА ЗВІТ

Студента групи Б-43

                                                             Сумського будівельного коледжу

                                                             Меші Сергія Сергійовича

Звіт з переддипломної практики складено згідно програми проходження переддипломної практики.

В звіті відображені всі роботи, які виконував студент згідно програми проходження практики. Звіт складено самостійно. Своєчасно та добре підібрана звітна документація.

Звіт виконаний в повному обсязі, не потребує доповнень, на оцінку «відмінно»

28. 12. 2010

Керівник від підприємства                                             Щербаченко І.Д.

Щоденник проходження переддипломної практики

13.12.2010

Ознайомлення з об’єктом практики, інструктаж з техніки безпеки, бесіди з спеціалістами.

14.12.2010

1. Ознайомлення з організацією підготовчих робіт на будівельному майданчику.

2. Ознайомлення з технологією будівельних робіт на будівельному майданчику.

20.12.2010

Вивчення роботи ведучих відділів.

21.12.2010

Ознайомлення з відділом технічного нагляду.

27.12.2010

Ознайомлення з інвестиційним відділом.

28.12.2010

Збір документації та оформлення звіту.